Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Fundusze strukturalne

https://www.power.gov.pl

 

Nazwa projektu: Staże szansą na zatrudnienie

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S211/17

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 1 886 342,40 zł

Dofinansowanie: 1 829 752,12 zł

Cel główny projektu:

 • Nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych 189 studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych z kierunków: Biotechnologia, Mechatronika, Inżynieria materiałowa, Ratownictwo medyczne, Położnictwo, Pielęgniarstwo - oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych (każdy 360h) we współpracy z pracodawcami w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.,

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 189 osób
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Biotechnologia, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 18 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Mechatronika, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 50 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Inżynieria Materiałowa, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 16 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Ratownictwo medyczne, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 32 osoby.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Położnictwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 51 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Pielęgniarstwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. – 22 osoby.

Strona Projektu: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/fundusze-strukturalne/power-staz

 

 

Nazwa projektuKariera zaczyna się od stażu

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S141/17 

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 - 01.10.2018

Wartość projektu: 1 444 289,28 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 400 960,28

Cel główny projektu:

 • nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych,
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, 
 • podniesieni kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych studentów.

​Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS​: 163
 • Liczba studentów drugiego roku, II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kierunku Ekonomii), którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy od 01.10.2017 do 01.10.2018: 100
 • Liczba studentów drugiego roku, II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (kierunki: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne) Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy od 01.10.2017 do 01.10.2018: 63

Strona projektuhttp://we.ur.edu.pl/student/staz

 

 

 

https://pl.plsk.eu

 

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość

Partner wiodący: Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu/Stowarzyszenie na rzecz turystyki wiejskiej z siedzibą w Preszowie

Partnerzy projektu: Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet w Preszowie

Opis projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości transgranicznego nauczania
z wykorzystaniem nowoczesnych działań szkoleniowych dla wszystkich zainteresowanych specjalistycznym kształceniem w obszarze turystyki wiejskiej na pograniczu polsko – słowackim. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach projektu, jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat potencjału regionu oraz nauczą się jak ten potencjał wykorzystywać, jak tworzyć innowacyjne narzędzia marketingowe, współpracować oraz tworzyć kompleksowe produkty turystyczne turystki wiejskiej.

Założone w projekcie cele zostaną zrealizowane m.in. poprzez publikację szczegółowej ekspertyzy dotyczącej potencjału turystycznego obszaru objętego projektem, interaktywnej mapy regionu pogranicza polsko – słowackiego, organizację szkoleń i kursów w Polsce i na Słowacji, organizację konferencji międzynarodowych oraz wyjazdów studyjnych.

Okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 28.09.2018

Wartość projektu: 623 021,79 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 528 973,52 EUR

 

 

 

 

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni

POIS.01.03.01-00-0068/16  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
http://www.pois.gov.pl/

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 28.03.2017 r.

Wartość projektu:  1 387 325,67 zł

Dofinansowanie:      848 980,85 zł

 

Projekt zlokalizowany jest w dwóch obiektach znajdujących się w Rzeszowie:

• Budynek C8 - Wydział Socjologiczno - Historyczny ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów,

• Budynek B3 - Wydział Wychowania Fizycznego ul. Towarnieckiego 3, 35-010 Rzeszów,

oraz w jednym obiekcie w Weryni:

• Budynek W-2 - Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Werynia 2, 36-100 Werynia.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez:

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 136,29 Mg CO₂/rok,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1544,15 GJ/rok,

- zaoszczędzenie energii elektrycznej: 81,84 MWh/rok,

- zaoszczędzenie energii cieplnej: 1249,53 GJ/rok,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 554 520,00 kWh/rok.

 

 

Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie

POIS.01.03.01-00-0109/16

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
http://www.pois.gov.pl/

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 19.04.2017 r. 

Wartość projektu:   1 625 360,82 zł

Dofinansowanie:     1 117 318,83 zł

 

Projekt zlokalizowany w jednym obiekcie znajdujących się w Rzeszowie:

Budynek C3 - Wydział Prawa i Administracji ul. Grunwaldzka 11 i 13, 35-068 Rzeszów

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez:

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 167,95 Mg CO/rok,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 2 091,02 GJ/rok,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 655 000,00 kWh/rok,

- zaoszczędzonenie energii elektrycznej: 86,51 MWh/rok,

- zaoszczędzonenie energii cieplnej: 1 779,59 GJ/rok.        

 

 

                                                     

 

 

 

 

Kompleksowa termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Siemieńskiego 17 c, ul. Jałowego 24 i Placu Ofiar Getta 4 i 5 w Rzeszowie oraz Domu Studenta w Weryni     

RPPK.03.02.00-18-0115/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020  

http://fundusze.podkarpackie.pl

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 02.11.2017 r. 

Wartość projektu:   2 827 979,15 zł

 

Dofinansowanie:     2 120 202,36 zł

 

Głównym celem projektu został zdefiniowany jako zwiększenie efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez głęboką modernizację energetyczną.  

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wyznaczonym celom szczegółowym: -zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, -zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie, - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie, - zwiększenie komfortu termicznego użytkowników obiektów objętych projektem, - przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.  

Wszystkie ww. cele szczegółowe jasno wskazują korzyści realizacji projektu i są ze sobą logicznie powiązane. Wyznaczone cele szczegółowe są skorelowane ze wskaźnikami produktu i rezultatu projektu, dzięki czemu założone efekty realizacji przedsięwzięcia są realne do osiągnięcia i określone w czasie.  

 

 

Głęboka modernizacja energetyczna Internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni

RPPK.03.02.00-18-0116/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020  

 

http://fundusze.podkarpackie.pl

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 02.11.2017 r. 

Wartość projektu:   534 752,20 zł

Dofinansowanie:     454 539,34 zł

 

Cel główny projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynku Internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zostanie osiągnięty poprzez głęboką modernizację energetyczną tego budynku.

Realizacja projektu wpisuje się w cele szczegółowe działania 3.2 zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego tzn. zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow