Indeks Kultury. Indeks Otwarcia - 14 listopada 2019 r. (czwartek) w Rzeszowie w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Stefana Okrzei 7, sala kinowa) odbędzie się inauguracja ogólnopolskiej konferencji Indeks

04.11.2019

W pierwszej odsłonie Indeksu Kultury zaprezentujemy ogólny wstęp do dalszych rozważań na tematy związane z kulturą w różnych wymiarach, ważne dla jej przyszłości. Pomogą nam w tym eksperci w tej dziedzinie. W kolejnych latach zamierzamy skupiać się na problemach z obszaru szeroko pojętej kultury, dobranych alfabetycznie i porządkować dostępną wiedzę w danym obszarze, a także popularyzować wszystkie przejawy aktywności lokalnej i regionalnej przypisanej do danego pojęcia. Zaproszenie od pana Wła

zobacz więcej o: Indeks Kultury. Indeks Otwarcia - 14 listopada 2019 r. (czwartek) w Rzeszowie w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Stefana Okrzei 7, sala kinowa) odbędzie się inauguracja ogólnopolskiej konferencji Indeks

Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart, serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dotacj

04.11.2019

W programie: przedstawienie Regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2-4, edycja na rok 2020; omówienie zasad ubiegania się o dotację w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020 r.; prezentacja rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Potwierdzenie swego uczestnictwa w ww. spotkaniu w terminie do 6 listopada 2019 r. Pracownikiem właściwym do kontaktu w powyższej sprawie jest p. Monika Łysik-Cebulak, inspektor wojewódzki w Biurze Wo

zobacz więcej o: Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart, serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania dotacj

Bezpłatny podręcznik dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi pt."Opiekun szyty na miarę".

04.11.2019

Poradnik mogą otrzymać osoby w wieku 60+, które opiekują się osobami z chorobami otępiennymi (wiek osoby zgłaszającej będzie identyfikowany na podstawie daty urodzenia) wypełniając formularz na stronie www: https://wyspypamieci.com.pl/opiekun-szyty-na-miare-zamowienie-poradnika/ bądź wysyłając mail na adres: [email protected]

zobacz więcej o: Bezpłatny podręcznik dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi pt."Opiekun szyty na miarę".
WYŚWIETL: