Terminarz posiedzeń Senatu

 

 Uchwała nr 69/05/2021

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR

we wrześniu roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:

§ 1

We wrześniu roku akademickiego 2020/2021:

30 września 2021 r.

§ 2

W roku akademickim 2021/2022:

Semestr zimowy:

28 października 2021 r.

25 listopada 2021 r.

16 grudnia 2021 r.

27 stycznia 2022 r.

 

Semestr letni:

24 lutego 2022 r.

31 marca 2022 r.

28 kwietnia 2022 r.

26 maja 2022 r.

30 czerwca 2022 r.

§ 3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Rektor