Terminarz posiedzeń Senatu


Uchwała nr 1/09/2020
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR
we wrześniu roku akademickiego 2019/2020 oraz w roku akademickim 2020/2021


Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala
się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:


§ 1
We wrześniu roku akademickiego 2019/2020:
24 września 2020 r.


§ 2
W roku akademickim 2020/2021:


Semestr zimowy:
29 października 2020 r.
26 listopada 2020 r.
17 grudnia 2020 r.
28 stycznia 2021 r.


Semestr letni:
25 lutego 2021 r.
25 marca 2021 r.
29 kwietnia 2021 r.
27 maja 2021 r.
24 czerwca 2021 r.


§ 3
Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.


§ 4
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.


Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek
Rektor