Skład Senatu

 

SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

NA KADENCJĘ 2020-2024

(czerwiec 2021 r.)

 

                       

REKTOR

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

Prof. dr hab. Tadeusz Boruta

Prof. dr hab. Janusz Pasterski

Prof. dr hab. Małgorzata Rybicka

Prof. dr hab. Marek Stanisz

Dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

Dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

Dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR

Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Dr Małgorzata Dziedzic

Dr Beata Kopecka

Dr Iwona Szwed

 

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

Prof. dr hab. Adam Reich

Dr hab. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

Dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR

Dr hab. Lidia Perenc, prof. UR

Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR

Dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

Dr Justyna Podgórska-Bednarz

Dr Justyna Wyszyńska

 

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

Prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

Prof. dr hab. Józef Gorzelany

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

Prof. dr hab. Wiesław Śliwa

Dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Dr hab. Robert Pązik, prof. UR

Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR

Dr Maciej Kluz

Dr inż. Wiesław Paja

Dr Piotr Pusz

 

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR

Dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR

Dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

Dr Jan Gałkowski

Dr Paweł Majka

Dr Anna Pięta-Szawara

 

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I PROFESORÓW UR REPREZENTUJĄCY DYSCYPLINY NIEPODLEGAJĄCE EWALUACJI W UR

Dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR

Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Stud. Alicja Cisowska

Stud. Jolanta Dawida

Stud. Dominik Fabianowicz

Stud. Bartosz Gabrychowicz

Stud. Gabriela Gudyka

Stud. Patryk Jacejko

Stud. Oskar Jurek

Stud. Bartosz Kocyło

Stud. Sara Kołotyło

Stud. Jagoda Koryl

Stud. Mateusz Koszorek

Stud. Sebastian Matłosz

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

Mgr Sławomir Bździuch

 

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTEK POZAKOLEGIALNYCH

Mgr Tomasz Świątek

 

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Mgr Bożena Kamińska

Mgr inż. Marian Skupień

Mgr Wojciech Ząbek

 

UCZESTNICY POSIEDZEŃ Z GŁOSEM DORADCZYM

Dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR - NSZZ „Solidarność” UR

Dr Małgorzata Skulimowska - Związek Nauczycielstwa Polskiego na UR

 

STALI GOŚCIE SENATU

Dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. Paweł Grata - Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych

Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR - Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych

Dr hab. n. med. Edyta Barnaś, prof. UR - Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

Dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR - Dziekan Kolegium Nauk Społecznych

Dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR - Dziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych

Dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR - Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych

Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR - Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Prof. dr hab. Marek Koziorowski

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Mgr inż. Barbara Oskroba - Kanclerz UR

Mgr Marzena Filipek - Kwestor UR

Mgr Bożena Kot - Audytor Wewnętrzny UR

Mgr Dominik Ziobro - Dyrektor Biblioteki UR

Dr Mateusz Hołojuch - Dyrektor Wydawnictwa UR

Mgr Szymon Góźdź - Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR

Stud. Kinga Kruczek - Przewodnicząca Samorządu Studentów UR