Dyrekcja Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

Dyrektor

dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik - Aebisher, prof. UR