Instrukcja logowania do Office 365 dla pracowników

 

Z usługi Office 365 mogą korzystać pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Pracowniczą.

Strona logowania: https://www.office.com/

Login do usługi Office365 jest tworzony według wzoru: [login]@prac.ur.edu.pl gdzie [login] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD - najczęściej (choć nie zawsze) jest to połączenie pierwszej litery imienia i całego nazwiska. Na przykład login do usługi Office365 Anny  Nowak może mieć postać: [email protected]

Hasłem do usługi Office365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD.

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem do usługi Office365:
e-mail: [email protected]
W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer swojej legitymacji pracowniczej.

 

Kontakt w sprawach związanych z pracą w MS Teams:

[email protected]