Instrukcja logowania do Microsoft 365 dla pracowników

 

Z usługi Microsoft 365 (dawniej Office365) mogą korzystać pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Pracowniczą.

Strona logowania: https://www.office.com/

Login do usługi Microsoft 365 jest tworzony według wzoru: [login]@ur.edu.pl gdzie [login] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD - najczęściej (choć nie zawsze) jest to połączenie pierwszej litery imienia i całego nazwiska. Na przykład login do usługi Microsoft 365 Anny Nowak może mieć postać: [email protected]

Hasłem do usługi Microsoft 365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD.

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem do usługi Microsoft 365:
e-mail: [email protected]
W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer swojej legitymacji pracowniczej.

 

Kontakt w sprawach związanych z pracą w MS Teams:

[email protected]