Instrukcja logowania do Office 365 dla doktorantów

 

Z usługi Office 365 mogą korzystać doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Doktoranta.

Strona logowania: https://www.office.com/

Login do usługi Office365 jest tworzony według wzoru: [login]@dokt.ur.edu.pl gdzie [login] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia - najczęściej (choć nie zawsze) jest to połączenie całego imienia i pierwszej litery nazwiska. Na przykład login do usługi Office365 Anny  Nowak może mieć postać: [email protected]

Hasłem do usługi Office365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia.

Hasło do Wirtualnej Uczelni można zresetować na stronie: https://konto.ur.edu.pl
Uwaga: po zresetowaniu hasła na powyższej stronie zostanie ono przeniesione do usługi Office365 po ok. 30 minutach.

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem do usługi Office365:

e-mail: [email protected]

W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer swojej legitymacji doktoranta.