Koordynatorzy kolegialni i instytutowi ds. komercjalizacji współpracujący z UCTT

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Koordynator kolegialny - dr Michał Marchewka 

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Przyrodniczych: 
 •   Instytut Biologii i Biotechnologii - dr Daniel Broda  
 •   Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska - mgr Rafał Pieniążek  
 •   Instytut Technologii Żywności i Żywienia - dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR  
 •   Instytut Nauk Fizycznych - dr Mariusz Bester
 •   Instytut Informatyki - dr inż. Maksymilian Knap  
 •   Instytut Matematyki - dr Jacek Kucab  
 •   Instytut Inżynierii Materiałowej - dr Kazimiera Dudek

 

Kolegium Nauk Społecznych

Koordynator kolegialny - mgr Artur Kukliński

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Społecznych: 
 •   Instytut Ekonomii i Finansów - dr Sławomir Dybka  
 •   Instytut Nauk Prawnych - dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR  
 •   Instytut Nauk Socjologicznych - dr Dominik Porczyński  
 •   Instytut Nauk o Polityce -   
 •   Instytut Pedagogiki -   

 

Kolegium Nauk Medycznych

Koordynator kolegialny - mgr Bożena Kamińska

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Medycznych: 
 •   Instytut Nauk Medycznych - dr hab. n. med. Monika Stompor - Gorący, prof. UR  
 •   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej - dr Gabriel Bobula  
 •   Instytut Nauk o Zdrowiu -   

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

Koordynator kolegialny - dr Jarosław Kinal

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Humanistycznych: 
 •   Instytut Filozofii - dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR  
 •   Instytut Historii - dr Paweł Korzeniowski  
 •   Instytut Muzyki - mgr Dominik Lasota  
 •   Instytut Neofilologii - dr Magdalena Trinder  
 •   Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa - dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR  
 •   Instytut Sztuk Pięknych - dr Kamila Bednarska  
 •   Instytut Archeologii -