Administracja

Dział Płac
pokój nr 9

Kierownik Działu
mgr inż. Elżbieta Hader

tel.: +48 17 872 10 40
tel.: +48 17 872 10 44