Administracja

Dział Płac
tel.: +48 17 872 10 40
e-mail: [email protected]
pokój 9

Kierownik Działu
mgr inż. Elżbieta Hader

tel.: +48 17 872 12 92
       +48 17 872 10 44