Gazeta Uniwersytecka

CZERWIEC 2003

Spis treści:

 

 • Z obrad Senatu
 • Dr hab. Stanisław Marczuk otrzymał tytuł profesora
 • "Z idę strony" - dr B. Taras
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Wschodni wymiar Unii Europejskiej", Arłamów 25-29 maja 2003 r. - mgr R. Garncarz
 • "Polski wymiar sprawiedliwości, a integracja europejska"- C. P. Kłak
 • I Międzynarodowa konferencja naukowa "Humanistyczna teoria dalekowschodnich sztuk i sportów walki - koncepcje i problemy" - dr W. Dynarski
 • Cykl koncertów uniwersyteckich - na powitanie lata
 • Poezja polska na obczyźnie - dr J. Pasterski
 • Współczesność Uniwersytetu Trzeciego Wieku - prof. dr hab. J. Półćwiartek
 • "Od wyjaśnienia do wdrożenia" - prof. dr hab. W. Prochorenko
 • "Filozoficzne zmagania z wartościami" - mgr Wł. Zięba
 • Poloniści we Lwowie - dr J. Pasterki
 • Konferencja "Poszerzona Europa - wymiar wschodni" - 14 maja 2003 r.:
  • "Współpraca UR z zagranicznymi uczelniami" - wystąpienie prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka,
  • "Jak być pomostem między Ukrainą a Polską" - wystąpienie Jana Kurpa,
  • "Wymiar lokalny i regionalny w UE - polski punkt widzenia i doświadczenia" - wystąpienia Adama Rotfelda,
  • wystąpienie Myrona Jankiwa - Przewodniczącego lwowskiej obwodowej administracji państwowej
 • Raport z konferencji "The do`s and don`t sof teaching english at the college/university level" - prof. dr hab. G. Kleparski, mgr R. Kiełtyka
 • Prof. dr hab. Zygmunt Sibiga. "Najważniejszy jest język ojczysty. O badaniach nad językiem polskim w USA" - prof. dr hab. Z. Andres
 • Konferencje międzynarodowe w uczelniach Litwy i Łotwy -J.K.
 • Powstaje muzeum UR
 • "Kwestia " - D. Nykiel
 • Koło Naukowe Archeologów - M. Dębiec, I. Florkiewicz
 • "Moda na tolerancję" - K. Mężyk
 • "Pływać każdy może"