Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego POWR.03.05.00-00-Z072/18

Rekrutacja na staże dla studentów kierunków:

 • Ekonomia II rok II st.
 • Finanse i rachunkowość II rok II st.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok I st.

prowadzona będzie w terminie 28.09.2022 - 16.10.2022 r. 

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny od godz. 00:01 dnia 28.09.2022 r. do godz. 23:59 dnia 16.10.2022 r.

Procedura rekrutacyjna:

Biuro Projektu informuje kandydata/kę o ostatecznym przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia procedury składania dokumentów.

 

 

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej (rok akademicki 2021/2022):  

 

 Wyniki rekrutacji (rok akademicki 2021/2022):

 

 Rekrutacja na staże dla studentów kierunków:

 • Praca socjalna II rok II st.
 • Biotechnologia I rok II st.
 • Ratownictwo medyczne III rok I st.
 • Pielęgniarstwo III rok I st.
 • Położnictwo III rok I st.

prowadzona będzie w terminie 02.11.2021 - 19.11.2021 r. 

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny od godz. 09:01 dnia 02.11.2021 r. do godz. 23:59 dnia 19.11.2021 r.

Procedura rekrutacyjna:

Biuro Projektu informuje kandydata/kę o ostatecznym przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia procedury składania dokumentów.

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej (rok akademicki 2020/2021):

Wyniki rekrutacji uzupełniającej (rok akademicki 2020/2021):

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej (rok akademicki 2020/2021):

 

Wyniki rekrutacji (rok akademicki 2020/2021):

 

Rekrutacja na staże dla studentów kierunków:

 • Praca socjalna II rok II st.
 • Biotechnologia I rok II st.
 • Ratownictwo medyczne III rok I st.
 • Pielęgniarstwo III rok I st.
 • Położnictwo III rok I st.

prowadzona będzie w terminie 26.10.2020-01.11.2020 r. 

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny od godz. 00:01 dnia 26.10.2020 r. do godz. 23:59 dnia 01.11.2020 r.

Procedura rekrutacyjna:

Biuro Projektu informuje kandydata/kę o ostatecznym przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia procedury składania dokumentów.

 

Wyniki rekrutacji (rok akademicki 2020/2021):

 

 Archiwalne wyniki I etapu rekrutacji (rok akademicki 2019/2020):

- Lista rankingowa - Ekonomia

- Lista rankingowa - Finanse i rachunkowość

- Lista rankingowa - Położnictwo

- Lista rankingowa - Pielęgniarstwo

Lista rankingowa - Praca socjalna

Lista rankingowa - Ratownictwo medyczne

Lista rankingowa - Biotechnologia