Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego POWR.03.05.00-00-Z072/18

 

 

Wyniki I etapu rekrutacji:

- Lista rankingowa - Ekonomia

- Lista rankingowa - Finanse i rachunkowość

 

 

Rekrutacja na staże w ramach projektu Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego dla studentów/studentek z kierunków:

- Ekonomia II rok II st.

- Finanse i rachunkowość II rok II st.

 

Termin składania dokumentów

 

Miejsce składania dokumentów

Kontakt

Dokumenty do pobrania - link

 

Procedura rekrutacyjna:

 • Zapoznaj się z Regulaminem organizacji staży w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
 • Pobierz i wypełnij (jeśli to możliwe na komputerze, jeśli nie to czytelnie) formularz zgłoszeniowy.
 • Złóż w punkcie rekrutacyjnym właściwym dla twojego kierunku:
  • wypełniony i podpisany  formularz zgłoszeniowy,
  • wydruk (print screen) z systemu Wirtualna Uczelnia informacji o statusie studenta oraz średniej ocen z toku studiów,
  • dokumenty potwierdzające „dodatkową aktywność”, wskazaną w pkt. 4.2 lit. b, c Regulaminu, 
  • orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami),
  • oświadczenie o nieuczestniczeniu w programie stażowym (zarówno staż studencki jak i absolwencki) realizowanym przez UR, jak też przez inne podmioty i finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz oświadczenie o posiadaniu w trakcie procesu rekrutacji statusu studenta (zał. nr 9).
  • ponadto udostępnij legitymację studencką do wglądu.

Biuro Projektu informuje kandydata/kę o ostatecznym przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia procedury składania dokumentów.

 

 

 

Wyniki I etapu rekrutacji:

- Lista rankingowa - Położnictwo

- Lista rankingowa - Pielęgniarstwo

 

Rekrutacja na staże w ramach projektu Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego dla studentów/studentek studiów stacjonarnych z kierunków:

- Pielęgniarstwo III rok I st.

- Położnictwo III rok I st.

 

Termin składania dokumentów: od 09.12.2019 r. do 13.12.2019 r. w godzinach 9:00-13:00

 

Miejsce składania dokumentów: pok. 4, budynek A1, ul. Rejtana 16C,

Dokumenty do pobrania - link

 

Procedura rekrutacyjna:

 • Zapoznaj się z Regulaminem organizacji staży w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
 • Pobierz i wypełnij (jeśli to możliwe na komputerze, jeśli nie to czytelnie) formularz zgłoszeniowy.
 • Złóż w punkcie rekrutacyjnym właściwym dla twojego kierunku:
  • wypełniony i podpisany  formularz zgłoszeniowy,
  • wydruk (print screen) z systemu Wirtualna Uczelnia informacji o statusie studenta oraz średniej ocen z toku studiów,
  • dokumenty potwierdzające „dodatkową aktywność”, wskazaną w pkt. 4.2 lit. b, c Regulaminu, 
  • orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami),
  • oświadczenie o nieuczestniczeniu w programie stażowym (zarówno staż studencki jak i absolwencki) realizowanym przez UR, jak też przez inne podmioty i finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz oświadczenie o posiadaniu w trakcie procesu rekrutacji statusu studenta (zał. nr 9).
  • ponadto udostępnij legitymację studencką do wglądu.

Biuro Projektu informuje kandydata/kę o ostatecznym przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia procedury składania dokumentów.

 

Wyniki I etapu rekrutacji:

Lista rankingowa - Praca socjalna

Lista rankingowa - Ratownictwo medyczne

Lista rankingowa - Biotechnologia

 

Rekrutacja na staże w ramach projektu Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego dla studentów/studentek studiów stacjonarnych z kierunków:

- Biotechnologia I rok II st.

- Pielęgniarstwo II rok II st.

- Położnictwo II rok II st.

- Praca socjalna II rok II st.

- Ratownictwo medyczne III rok I st.

 

Termin składania dokumentów: od 28.10.2019 r. do 06.11.2019 r. w godzinach 9:00-14:00

 

Miejsce składania dokumentów: pok. 4, budynek A1, ul. Rejtana 16C,

Dokumenty do pobrania - link

 

 

Rekrutacja na staże w ramach projektu Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego dla studentów/studentek z kierunków:

- Ekonomia II rok II st.

- Finanse i rachunkowość II rok II st.

 

Termin składania dokumentów: od 16.10.2019 r. do 22.10.2019 r. w godzinach 9:00-14:00

 

Miejsce składania dokumentów: pok. 6, budynek D1, ul. Ćwiklińskiej 2,

Kontakt: 17 872 16 43

Dokumenty do pobrania - link

 

Procedura rekrutacyjna:

 • Zapoznaj się z Regulaminem organizacji staży w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
 • Pobierz i wypełnij (jeśli to możliwe na komputerze, jeśli nie to czytelnie) formularz zgłoszeniowy.
 • Złóż w punkcie rekrutacyjnym właściwym dla twojego kierunku:
  • wypełniony i podpisany  formularz zgłoszeniowy,
  • wydruk (print screen) z systemu Wirtualna Uczelnia informacji o statusie studenta oraz średniej ocen z toku studiów,
  • dokumenty potwierdzające „dodatkową aktywność”, wskazaną w pkt. 4.2 lit. b, c Regulaminu, 
  • orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami),
  • oświadczenie o nieuczestniczeniu w programie stażowym (zarówno staż studencki jak i absolwencki) realizowanym przez UR, jak też przez inne podmioty i finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz oświadczenie o posiadaniu w trakcie procesu rekrutacji statusu studenta (zał. nr 9).
  • ponadto udostępnij legitymację studencką do wglądu.

Biuro Projektu informuje kandydata/kę o ostatecznym przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia procedury składania dokumentów.