dr Maciej Kluz ekspertem NAWA

Jest nam bardzo miło poinformować, że dr Maciej Kluz został powołany do Rady Ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dr M. Kluz jest Pełnomocnikiem Rektora UR ds. Projektów NAWA. Przygotował
i koordynuje program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, a także odpowiada za program CEEPUS w naszej Uczelni.

Serdeczne gratulacje.

_____________________________________________________________________________________________________________________

We are pleased to inform you that dr Maciej Kluz has been appointed to the Council of Experts of the National Agency for Academic Exchange (NAWA).

M. Kluz is the Rector's Plenipotentiary for NAWA Projects. He prepared
and coordinates the PROM program - International scholarship exchange of doctoral students and academic staff, and is also responsible for the CEEPUS program at our University.

Congratulations

Komentarze ({{ all_count }})