Жешувський університет

Жешувський університет розпочав свою діяльність 1 вересня 2001 року на підставі Закону, прийнятого Парламентом Республіки Польща 7 червня 2001 року та підписаного Президентом Республіки Польща 4 липня 2001 року. 

Жешувський університет був створений з трьох самостійних закладів вищої освіти:

 • Жешувської Вищої педагогічної школи,
 • філії Університету Марії Кюрі-Склодовської уЖешуві,
 • Жешувського заміського економічного факультету Краківської сільськогосподарської академії імені Гуго Коллонтая.

У даний час Жешувський університет є найбільшим закладом вищої освіти південно-східної Польщі, володіє багатою розвинутою інфраструктурою. Але найголовніше – Жешувський університет має великий науково-дослідний потенціал, що дозволяє реалізувати навчання за 57 напрямами.

Сьогодні у 21 інституті університету навчається понад 16 тисяч студентів, навчальний процес забезпечують більше 1300 науково-педагогічних співробітників.

Крім того, бажаючі мають можливість підвищити свою кваліфікацію, скориставшись пропозиціями післядипломної освіти. Сьогодні за такою системою навчання у  Жешувському університеті отримують освіту понад 500 осіб за 56 навчальними напрямами, і та освітня пропозиція постійно оновлюється.

Жешувський університет має повноваження на присудження наукового ступеня габілітованого доктора

 • гуманітарних наук – у галузі археології, історії, мовознавства та літературознавства;
 • точних та природничих наук у галузі біології;
 • сільськогосподарських наук – у галузі сільського господарства та садівництва;

та на присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук:

 • гуманітарних наук – у галузі археології, філософії, історії, мовознавства та літературознавства;
 • медичних наук – у галузі наук про здоров’я та медичних наук;
 • мистецтва – у галузі пластичного мистецтва та консервації творів мистецтва;
 • точних та природничих наук – у галузі біології та фізики;
 • сільськогосподарських наук – у галузі сільського господарства та садівництва; технології харчових продуктів та харчування людини;
 • суспільних наук – у галузі економіки та фінансів, педагогіки, соціологічних та юридичних наук, політики та адміністрації.

Однією з головних цінностей Жешувського університету є організація дослідницької роботи, що охоплює вирішення різних пізнавальних проблем у фундаментальних та прикладних дослідженнях у 9 науково-дослідницьких центрах та 125 наукових гуртках.

Пріоритетом для подальшого розвитку Жешувського університету є постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, удосконалення навчальних програм відповідно до актуальних потреб ринку праці, інтернаціоналізації навчання.