Новини

Підручник для навчання польської мови як іноземної «Język polski - blisko, coraz bliżej» («Польська мова - близько, все ближче і ближче»)

Нам приємно повідомити, що в листопаді 2023 року вийшов друком підручник з польської мови для іноземців під назвою «Język polski - blisko, coraz bliżej» («Польська мова - близько,  все ближче і ближче»). Ця ініціатива була реалізована завдяки фінансовій підтримці програми NAWA «Промоція польської мови» і є результатом проєкту «Польська мова - близько,  все ближче і ближче». Нашою головною метою було створення навчального матеріалу, орієнтованого на потреби наших студентів, учасників підготовчих курсів до вступу на навчання в Польщі, а також українських студентів, які почали вивчати польську мову як іноземну.

 

Цей посібник, який можна завантажити з сайту Підкарпатської цифрової бібліотеки [посилання], був спеціально розроблений для україномовних студентів. Він адресований як тим, для кого польська мова є мовою навчання в Польщі, так і тим, для кого вона є іноземною мовою, набутою під час навчання в Україні. Проєкт став можливим завдяки фінансовій підтримці Національного агентства академічних обмінів в рамках програми «Популяризація польської мови».

Доктор Малгожата Кулаковська - директор Полонійного центру Жешувського університету, - підкреслює великий досвід тих, хто бере участь у проєкті.

 

Наш творчий колектив, що складається з досвідчених викладачів польської мови, які співпрацюють як із Полонійним центром Жешувського університету, так і з філологічним факультетом Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, має багаторічний досвід викладання польської мови як іноземної. Саме завдяки цим знанням ми добре знайомі з потребами наших студентів. Структура підручника відображає нові тенденції в глоттодидактиці польської мови, адаптуючи зміст і методи навчання до конкретної аудиторії.

Навчальні матеріали на рівні В1-В1+ відповідно до Європейського стандарту володіння польською мовою, включені до підручника, призначені для навчання з викладачем. Підручник складається з тринадцяти розділів, які представляють нові теми, та розділ з матеріалом до повторення. Кожен розділ, адаптований до молодої аудиторії, може охоплювати одне або кілька занять. Теми розділів, розроблені на основі багаторічного досвіду та опитувань студентів, охоплюють як загальні питання, так і реалії студентського життя.

 

У підручнику опубліковано автентичні тексти з різних джерел: інтерв’ю, газетні статті та уривки з книг, що полегшують розуміння польської мови. Кожен підрозділ містить лексичні вправи для розвитку мовних навичок (читання, говоріння, письмо й аудіювання) та ознайомлення з новими граматичними та лексичними елементами. Крім того, в кінці кожного розділу подано «Словничок», що містить польські значення слів та їхні українські еквіваленти.

При створенні підручника ми також орієнтувалися на образи молодих людей з України та Польщі, які виступають провідниками в різних аспектах вивчення польської мови. Анастасія, Ольга, Наталя, Ігор, Владек і Томек діляться інформацією про основи польської мови - граматику, орфографію та лексику. Сподіваємося, що наш підручник стане цінним інструментом, який допоможе читачам у подальшому вивченні польської мови.

 

Автори

  • Мажена Бонк-Коженьовська
  • Барбара Янушкевич
  • Аґнешка Копацька
  • Анна Купішевська
  • Наталія Стахнюк

Науковий редактор

  • доктор Малгожата Кулаковська

Видавництво

  • Видавництво Жешувського університету

 

Підручник можна завантажити в електронній версії: PDF

Поверніться до попередньої сторінки