Новини

Повідомлення Ректора Жешувського університету від 28 квітня 2021 року

 

У зв’язку з рішеннями Уряду Республіки Польщі від 28 квітня 2021 року щодо реалізації заходів, необхідних у боротьбі з вірусом SARS-CoV-2, які передбачають якомога більшої соціальної дистанції шляхом обмеження прямих контактів, та з урахуванням § 11 п.3 Розпорядження Ректора Жешувського університету «Про організацію навчального процесу у літньому семестрі 2020/2021 навчального року у зв’язку з профілактикою, протидією і боротьбою з COVID-19» № 11/2021 від 27 січня 2021 року Ректор Жешувського університету повідомляє, що:

З 4 травня 2021 року навчальний процес у Жешувському університеті відбуватиметься з використанням дистанційних форм і методів навчання (дистанційне навчання) за винятком занять, результати навчання яких не можуть бути реалізовані у повному обсязі, зокрема, занять, спрямованих на формування практичних умінь, а також занять щодо виконання дипломного проектування на останньому семестрі навчання. Перелік напрямів навчання, за якими можуть реалізовуватися заняття у контактній формі, подано у додатку до цього повідомлення.

З 4.05.2021 року за обґрунтованою пропозицією викладача університету, декан колегіуму може дати згоду на проведення на території університету (за умови обов’язкового дотримання санітарного режиму) занять та консультацій щодо дипломного проектування зі студентами випускного курсу І і ІІ рівнів вищої освіти та безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра.

Заняття за іншими формами підготовки (післядипломне навчання, аспірантура та ін.) здійснюватимуться з 4 травня у дистанційній формі за винятком занять, результати навчання яких за такою формою не можуть бути реалізовані у повному обсязі.

Професійна практика може бути реалізована відповідно до існуючого графіка, якщо це дозволяє предмет, в рамах якого ця практика відбувається.

Бібліотека Жешувського університету з 4 травня буде відчинена для читачів (за умови обов’язкового дотримання санітарного режиму) до нових керівних документів Уряду Республіки Польща і Головного санітарного інспектора Доступ до бібліотечних фондів (у сканованому вигляді) можливий за умови попереднього замовлення (онлайн формуляр Ви знайдете на сторінці Бібліотеки Жешувського університету).

На території Жешувського університету можуть проводитися наукові дослідження за умови обов’язкового дотримання санітарного режиму.

Адміністрація Жешувського університету з 4 травня 2021 року працює на території університету. Керівники окремих підрозділів Жешувського університету зобов’язані організувати роботу підпорядкованих відділів у такій формі, щоб максимально  обмежити прямі контакти співробітників з урахуванням насамперед необхідності реалізації невикористаних відпусток, якщо присутність цих співробітників на території Жешувського університету  не є необхідною для забезпечення його безперервної роботи.

У справі питань, не зазначених у цьому повідомленні, щодо реалізації занять або інших завдань на території університету щоразу рішення приймає Ректор університету за заявою керівника підрозділу Жешувського університету.

 

Ректор Жешувського університету

професор, габілітований доктор гуманітарних наук

Сильвестер Чопек

 

 

 

Напрями підготовки, за якими можуть реалізовуватися заняття у контактній формі:

 1. Агролісництво
 2. Археологія
 3. Біологія
 4. Біотехнологія
 5. Дієтетика
 6. Художня освіта в галузі музичного мистецтва
 7. Електрорадіологія
 8. Фізіотерапія
 9. Фізика
 10. Графіка
 11. Інструменталістика
 12. Інженерія матеріалів
 13. Джаз і розважальна музика
 14. Лікарський напрям
 15. Логістика у сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі
 16. Мехатроніка
 17. Охорона навколишнього середовища
 18. Відновлювальні джерела енергії та управління відходами
 19. Сестринська справа
 20. Акушерство
 21. Невідкладна медична допомога
 22. Сільське господарство
 23. Діагностичні системи в медицині
 24. Візуальні мистецтва
 25. Технологія харчових продуктів і харчування людини
 26. Туризм і рекреація
 27. Фізичне виховання
 28. Громадське здоров’я

 

 

Ректор Жешувського університету

професор, габілітований доктор гуманітарних наук

Сильвестер Чопек

Поверніться до попередньої сторінки