Новини

Про організацію навчального процесу у літньому семестрі 2020/2021 навчального року у зв’язку з профілактикою, протидією і боротьбою з COVID-19 ( Розпорядження Ректора Жешувського університету № 11/2021 від 27 січня 2021 року)

 

Розпорядження Ректора Жешувського університету

«Про організацію навчального процесу у літньому семестрі 2020/2021 навчального року у зв’язку з профілактикою, протидією і боротьбою з COVID-19» № 11/2021 від 27 січня 2021 року

 

На підставі ст.23 п.3 пп.2 у зв’язку зі ст.67 п.4 Закону «Про вищу освіту і науку» від 20 липня 2018 року (Вісник Законів від 2020 р., позиція 85 з пізнішими змінами) з урахуванням екологічних рекомендацій щодо діяльності вищих навчальних закладів у 2020/2021 навчальному році у зв’язку з епідеміологічним станом у Польщі наказую:

 

§1

 1. Навчання у Жешувському університеті у літньому семестрі 2020/2021 навчального року відбуватимуться з використанням методів і технологій дистанційного навчання (у дистанційній формі) за винятком занять, які з метою досягнення результатів навчання не можуть бути реалізовані у дистанційній формі, зокрема заняття, що формують практичні навички. Перелік напрямів навчання, на яких можуть здійснюватися стаціонарні заняття у традиційній формі (безпосереднього контакту), розміщено у Додатку до цього розпорядження.
 2. Допускається реалізація занять у стаціонарній формі (безпосередній контакт) на території Жешувського університету, проведення наукових досліджень в рамах підготовки дипломної роботи студентів останнього семестру навчання.
 3. За обґрунтованою пропозицією викладача університету, декан колегіуму може дати згоду на проведення на території університету (за умови обов’язкового дотримання санітарного режиму) не тільки практичних занять, про які йдеться у п.1 цього розпорядження, а й інших видів навчальних занять.
 4. Детальний спосіб проведення окремих занять (за умови обов’язкового дотримання санітарного режиму) встановлює декан колегіуму за погодженням з керівником навчального напряму та повідомляє студентів на веб-сайті університету принаймні за 2 тижні до початку літнього семестру 2020/2021 н.р., тобто до 7 лютого 2021 року. Розклад занять повинен включати інформацію щодо способу їх реалізації: К –традиційна форма проведення занять (контактні заняття), Z – дистанційна форма проведення занять (он-лайн заняття), Н – комбінована форма проведення занять (гібридні заняття).
 5. Декан колегіуму встановлює розклад занять, про який йдеться у п.4, із врахуванням можливої зміни епідеміологічної ситуації під час літнього семестру та можливості повернення до реалізації занять (зокрема, виконання вправ та комунікативні) на території університету у більшому обсязі, ніж зазначено у п.1.

§2

Заняття з фізичної культури у літньому семестрі 2020/2021 н.р.  відбуватимуться у дистанційній формі. За обґрунтованою пропозицією викладача університету та узгодженням з директором Центру фізичного виховання і рекреації заняття частково або у повному обсязі можуть бути реалізовані у традиційній (безпосередній контактній) формі за умови обов’язкового дотримання санітарного режиму.

§3

Навчальні заняття з вивчення іноземних мов у літньому семестрі 2020/2021 н.р. реалізуватимуться у дистанційній формі у режимі синхронної взаємодії відповідно до розкладу занять, отриманих у Центрі іноземних мов. За обґрунтованою пропозицією викладача університету та узгодженням з директором Центру іноземних мов заняття можуть бути реалізовані у комбінованій (гібридній) формі.

§4

Заняття з загальноосвітніх дисциплін у літньому семестрі 2020/2021 н.р. проводитимуться тільки у дистанційній формі згідно з розкладом занять та строків їх проведення з можливістю відтворення записаної лекції (аудіо або аудіо-відео) у будь-який час, вибраний студентом.

§5

Навчальні заняття, що проводитимуться у дистанційній формі реалізуватимуться у синхронному режимі, що передбачає аудіо-відео контакт і поточну перевірку знань і умінь студентів. Використовувані технічні засоби і технології навчання повинні забезпечувати взаємодію між викладачем і студентами. Реалізація лекцій у дистанційній формі відбуватиметься у режимі синхронної взаємодії згідно з розкладом занять або можливістю відтворення записаної лекції (аудіо чи аудіо-відео) у будь-який час, вибраний студентом.

 1. Навчальні заняття можуть бути реалізовані й у асинхронному режимі на основі електронних ресурсів, курсів, платформ сертифікованих Університетським центром дистанційного навчання.
 2. Викладач, який реалізуватиме заняття у дистанцій формі, зобов’язаний повідомити студентів щодо умов проведення занять, про перелік обов’язкової літератури до вивчення, у тому числі доступної в електронному вигляді, або обов’язковий зміст навчальної дисципліни.

§6

Навчальні заняття за іншими формами підготовки (післядипломне навчання, аспірантура) необхідно реалізувати відповідно до положень цього розпорядження.

§7

Викладач, який реалізує навчальні заняття, зобов’язаний проводити консультації (дидактичні чергування) на території Жешувського університету або у дистанційній формі. Про розклад консультацій і форму їх реалізації викладач повідомляє деканат колегіуму.

§8

 1. Професійна (виробнича) практика реалізується відповідно до навчальних програм.
 2. Професійна (виробнича) практика, що не може бути реалізована з причин, незалежних від студента і університету у зв’язку з запобіганням поширенню вірусу SARS-CoV-2, повинна бути негайно реалізована після припинення вищевказаної причини навіть якщо це вимагатиме перенесення проведення практики у наступному семестрі за умови, що це не впливає на перебіг навчання студента.
 3. У разі ситуації, зазначеній у п.2, з метою формування необхідних умінь та навичок та досягнення передбачуваних результатів професійної підготовки допускається можливість реалізації професійної (виробничої) практики за допомогою альтернативних форм (наприклад, практичні або лабораторні заняття, проекти, дистанційне моделювання), якщо стандарти професійної підготовки в рамах певного напряму не передбачують іншого вирішення.
 4. Зазначені у п.1-3 положення застосовуються відповідно й до інших форм практичної підготовки згідно з навчальними програмами.
 5. У разі відсутності можливості реалізації занять з причин що не може бути реалізована з причин, незалежних від студента і університету у зв’язку з запобіганням поширенню вірусу SARS-CoV-2 у літньому семестрі допускається індивідуальна організація навчання на підставі Правил організації навчального процесу у Жешувському університеті.

§9

 1. Незалежно від форми проведення занять допускається можливість поточної перевірки результатів навчання у традиційній формі (безпосередній контактній) за умови обов’язкового дотримання санітарного режиму.
 2. Заліки або екзамени, випускні іспити у літньому семестрі 2020/2021 н.р. в залежності від епідеміологічної ситуації можуть відбуватися у традиційній (безпосередній контактній) формі або у дистанційній формі.

§10

 1. З метою забезпечення належного санітарного режиму під час проведення навчальних занять у традиційній (безпосередній контактній) формі є обов’язковими до виконання актуальні рекомендації Головної санітарної інспекції щодо застосування засобів індивідуального захисту у приміщеннях та дотримання відповідної соціальної дистанції. Студенти самостійно забезпечують засоби індивідуального захисту (наприклад, медичні маски).
 2. Інформацію про розклад навчальних занять, заліків і екзаменів, випускних іспитів у будівлях університету декан колегіуму зобов’язаний повідомити адміністраторів корпусів з метою належної організації з урахуванням необхідних санітарних норм.

§11

 1. У справі питань щодо організації навчального процесу або організації праці у Жешувському університеті, не зазначених у цьому розпорядженні, рішення приймає Ректор Жешувського університету.
 2. У справі питань щодо дотримання безпечних гігієнічних умов організації навчального процесу, що виникають у зв’язку з профілактикою, протидією і боротьбою з COVID-19, не зазначених у цьому розпорядженні, застосовуються керівні принципи і рекомендації Головного санітарного інспектора та Міністерства освіти і науки.
 3. У разі зміни епідеміологічної ситуації або прийняття владою Польщі інших рішень чи введення нових правил, що регулюють діяльність вищих навчальних закладів протягом літнього семестру 2020/2021 навчального року, положення, зазначені у цьому розпорядженні можуть бути змінені, про що буде повідомлено Ректором Жешувського університету.

§12

Нагляд за виконанням цього Розпорядження  доручаю Проректору з навчальної роботи та студентських справ, щодо організації навчального процесу в  аспірантурі – директору Докторської школи (аспірантури)

§13

Розпорядження набирає чинності з дня його підписання.

 

Ректор Жешувського університету

професор, габілітований доктор гуманітарних наук

Сильвестер Чопек

 

Додаток

Перелік напрямів навчання, на яких можуть здійснюватися стаціонарні заняття у формі безпосереднього контакту

 1. Агролісництво
 2. Археологія
 3. Біологія
 4. Біотехнологія
 5. Дієтетика
 6. Художня освіта в галузі музичного мистецтва
 7. Електрорадіологія
 8. Фізіотерапія
 9. Фізика
 10. Графіка
 11. Інструменталістика
 12. Інженерія матеріалів
 13. Джаз і розважальна музика
 14. Лікарський напрям
 15. Логістика в сільськогосподарському (агро-споживчому) секторі
 16. Мехатроніка
 17. Охорона навколишнього середовища
 18. Відновлювальні джерела енергії та управління відходами
 19. Сестринська справа
 20. Акушерство
 21. Невідкладна медична допомога
 22. Сільське господарство
 23. Діагностичні системи в медицині
 24. Візуальні мистецтва
 25. Технологія харчових продуктів та харчування людини
 26. Фізичне виховання
 27. Громадське здоров’я

 

Ректор Жешувського університету

професор, габілітований доктор гуманітарних наук

Сильвестер Чопек

Поверніться до попередньої сторінки