Соціологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),   

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Обов’язкові конкурсні предмети:

польська (або рідна) мова

сучасна іноземна мова

Додатковий конкурсний предмет:

суспільствознавство

Додатковий критерій:

суспільствознавство

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускник підготовлений до роботи в:

  • соціальних організаціях і установах різного типу;
  • інститутах з вивчення громадської думки;
  • підприємствах маркетингових досліджень;
  • рекламних агентствах;
  • ресоціалізаційних установах;
  • установах соціальної допомоги;
  • освітянських і культурних закладах;
  • ЗМІ, видавництвах преси; радіо, телебаченні, рекламі;
  • у сфері зв’язків з громадськістю;

фірмах персонального консультування

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/socjologia