Соціальна робота

І рівень вищої освіти (бакалаврський),   

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) та нестаціонарна (очна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

сучасна іноземна мова

Додатковий конкурсний предмет:

суспільствознавство

Додатковий критерій:

суспільствознавство

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники повною мірою підготовлені до роботи в центрах соціальної допомоги (міських, гмінних), районних центрах допомоги сім’ї, регіональних центрах соціальної політики, центрах соціальної допомоги, адаптаційно-опікунських центрах, опікунсько-виховних установах (як, наприклад, екстрена служба, дитячий будинок), реабілітаційних центрах для залежних, виправних установах, організаційних підрозділах служби зайнятості по боротьбі з безробіттям, неурядових організаціях тощо.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/praca-socjalna