Право

безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

стаціонарна (денна) і нестаціонарна (заочна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

історія або суспільствознавство

Додатковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

Додатковий критерій:

сучасна іноземна мова

Випускники підготовлені до виконання різних професійних  дій у галузі права, до реалізації функцій у всіх державних і недержавних організаціях, вимагаючих володіння юридичними знаннями, а також до продовження навчання за  ІІІ рівнем вищої освіти. Вони мають кваліфікації до роботи в органах адміністрації, в судах, прокуратурах, адвокатських та нотаріальних канцеляріях, на підприємствах.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/prawo