Політологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),   

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) та нестаціонарна (очна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

Додатковий конкурсний предмет:

один з наступних предметів: географія, історія, суспільствознавство, математика

Додатковий критерій:

сучасна іноземна мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники підготовлені до роботи в органах  урядової адміністрації і самоврядування, в органах політичних партій, в офісах депутатів, в економічних і соціальних організаціях, міжнародних організаціях і установах, а також у засобах масової інформації та шкільництві. Набуті знання забезпечують також працевлаштування в приватному секторі.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/politologia