Фінанси і бухгалтерський облік

І рівень вищої освіти (бакалаврський), стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

математика

Додаткові конкурсні предмети:

один за наступних: географія, історія, суспільствознавство, інформатика, іноземна мова

Додатковий критерій:

польська (або рідна) мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники підготовлені до ведення бухгалтерського обліку та управління фінансами на виробничих, торгівельних підприємствах а також підприємствах у сфері надання послуг. Вони мають фахові компетенції для роботи в установах державного управління, фінансових та аудиторських організаціях, банках, торгівельних палатах, у сфері консалтингу та фінансової допомоги. Випускники володіють практичними уміннями, що дозволяють організувати власну господарську діяльність.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/finanse-i-rachunkowosc