Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 стаціонарна (денна) та нестаціонарна (очна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

один з наступних:  фізика з астрономією або фізика, біологія, географія, хімія, математика

Додатковий конкурсний предмет:

іноземна мова

Додатковий критерій:

польська (або рідна) мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Освіта, здобута під час навчання, дозволяє випускнику одержати роботу на підприємствах з виробництва і розподілу енергії на місцевому ринку і на підприємствах з обробки та утилізації відходів сільськогосподарського походження. Знання випускників дозволяють також виконувати роботу в урядових органах державного управління або місцевого самоврядування на посадах, повʼязаних з енергетичними питаннями і переробкою відходів

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/odnawialne-zrodla-energii-i-gospodarka-odpadami