Ландшафтна архітектура

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

один з наступних: математика, біологія, хімія, фізика з астрономією або фізика, географія

Додатковий конкурсний предмет:

іноземна мова

Додатковий критерій:

оцінка поданих праць

Вступник повинен володіти художніми вміннями, які будуть оцінені на підставі представлених десяти малюнків формату А-3, виконаних в будь-якій техніці, що зображують: відкритий пейзаж, стару і нову архітектуру, інтер’єр парків і садів (у вільній пропорції). Малюнки належить зложити у папку формату А-3 (420х297).

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники підготовлені до роботи в організаціях, що займаються оцінкою рослинного покриву, проводять інвентаризацію ресурсів навколишнього середовища, розробляють проекти з благоустрою та озеленення територій, займаються будівництвом об’єктів ландшафтної архітектури а також управлінням і контролем за реалізацією робіт та догляду за цими об’єктами.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/architektura-krajobrazu