Діагностичні системи в медицині

І рівень вищої освіти (бакалаврський),  інженер, стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

математика

Додатковий конкурсний предмет:

фізика або біологія

Додатковий критерій:

іноземна мова

Випускники можуть виступати в ролі компетентних партнерів лікарського, дослідницького або технічного персоналу або консультантів в області розв’язання завдань з використанням досягнень фізики – особливо в діагностиці та медичній терапії ( включаючи використання іонізуючого випромінювання). Унікальною характеристикою випускників цього напряму навчання є поєднання знань і навичок дисциплін медичних та інформаційних. Вони мають відповідні кваліфікації щодо добору сучасних фізичних методів в діагностиці і медичній терапії, заснованих на досягненнях сучасної фізики.

Випускники підготовлені до роботи в лікарнях, поліклініках, підприємствах з виробництва апаратури і медичних пристроїв, проектно-конструкторських і технологічних установах з розробки медичної апаратури і пристроїв, наукового-дослідницьких і консалтингових організаціях, у відділах торгівельного обігу та технічного відбору, а також в установах щодо акредитації та атестації медичної апаратури та пристроїв.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/systemy-diagnostyczne-w-medycynie