Інженерія матеріалів

І рівень вищої освіти (бакалаврський), інженер,

ІІ рівень вищої освіти (магістерський) – 3 семестри на базі інженера

стаціонарна (денна) форма навчання

 

Обов’язковий конкурсний предмет:

математика

Додатковий конкурсний предмет:

фізика або хімія

Додатковий критерій:

іноземна мова

Для осіб з кваліфікацією бакалавра-інженера існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускник підготовлені до виконання різних видів інженерної, господарської і науково-дослідної діяльності безпосередньо на виробництві, переробці і вдосконаленні різних видів матеріалів та в закладах, що займаються  сучасними методами виробництва, переробки і дослідження матеріалів, а також при виборі матеріалів для різного застосування і оцінці їх властивостей.  Випускники знайдуть роботу в виробничих відділах великих підприємств, у відділах контролю якості, у науково-дослідних і конструкторських бюро, а також в малих і середніх виробничих, консультаційних і дослідних підприємствах, на підприємствах, що займаються трансфером матеріалів і технологій.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/inzynieria-materialowa