фізика

ІІ рівень вищої освіти (магістерський) – 4 семестри після ліцензіата (бакалаврата)

ІІ рівень вищої освіти (магістерський) – 3 семестри на базі інженера

Напрям навчання належить до точних та природничих наук. Під час навчання провідними є фізичні науки (100%).

Студент, який навчається за цим напрямом, має можливість вибрати одну з наступних спеціальностей: Медична фізика, Відновлювальні джерела енергії або Фізика лазерів та оптоелектроніка.

В рамках спеціальності «Медична фізика» випускник володіє глибокими знаннями фізики, необхідними для опису і моделювання фізичних явищ. Також він має знання щодо детальних основ фізичних методів медичної візуалізації та аналізу зображень. Він знає методи математичного аналізу, що можуть бути використані в діагностиці та медичній терапії, володіє знаннями в області пристроїв і детекторів іонізуючого випромінювання в медицині, вміє використовувати 3D-принтери в медичних цілях, знає основи біоелектрики. Випускник може працювати в міждисциплінарних колективах, що працюють над вирішенням складних технічних та науково-дослідних проблем, а також бути керівником таких закладів.

В рамках спеціальності «Відновлювальні джерела енергії» випускник володіє знаннями про технології та управління в галузі відновлювальних та альтернативних джерел енергії. Він знає теоретичні і практичні аспекти, що стосуються складних процесів у навколишньому середовищі та системах управління відновлювальними джерелами енергії в інвестиційному процесі. Випускник має знання в галузі юридичних, економічних та нетехнічних сфер інженерної діяльності, що діють на території ЄС. Він володіє знаннями про тенденції розвитку та найбільш значущі досягнення у сфері технічних і наукових рішень, що використовуються у системах пошуку зеленої енергії та системах управління в інтелектуальному будівництві. Він уміє складати звіти про діагностичні вимірювання та контроль якості використовуваних технологій і обладнання у галузі відновлювальних джерел енергії. Може використовувати професійну літературу, патентні ресурси – збирати, оброблювати та переказувати вищевказану інформацію.

В рамках спеціальності «Фізика лазерів та оптоелектроніка» випускник володіє ґрунтовними знаннями та уміннями в області оптики, фізики лазерів і оптоелектронних технологій. Він володіє великим інформаційним ресурсом щодо будови оптоелектронних елементів і їх використання в прикладних техніках оптоелектроніки, володіє уміннями практичного застосування оптичної спектроскопії та EPR. Він знає структуру властивостей і застосування лазерів, у тому числі твердотільних лазерів. Володіє уміннями фізичних явищ та їх практичного застосування; використання сучасних екологічних і інформаційних технологій; використання програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання фізичних явищ. Випускник володіє уміннями роботи з апаратурою і вимірювально-діагностичним обладнанням, зокрема лазерами та оптоелектронікою.

По закінченню навчання випускник може бути компетентним партнером медичного, дослідницького або технічного персоналу, консультантом з використання в медичній діагностиці та терапії досягнень в галузі фізики (у тому числі з використанням іонізуючого випромінювання). Випускник підготовлений до роботи у лікарнях, клінічних і лабораторних відділеннях на посаді спеціаліста в галузі медичних систем діагностики і візуалізації. Він може знайти роботу в установах, що виробляють, продають, обслуговують і т.ін. з високотехнологічне медичне діагностичне обладнання. Після закінчення навчання випускник підготовлений до роботи у науково-дослідних, промислових та діагностичних лабораторіях в галузі відновлювальних джерел енергії, в системі фото- і термо-перетворення сонячного випромінювання, вироблення і оцінки якості оптичних, лазерних і оптоелектронних приладів

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/fizyka