Біотехнологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

один з наступних: біологія, хімія, фізика або математика

Додатковий критерій:

іноземна мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники підготовлені до роботи в фірмах і лабораторіях біотехнологічної промисловості та споріднених галузей, в дослідницьких, контролюючих і діагностичних лабораторіях. Вони можуть здійснювати професійну діяльність в різних відділах з виробництва рослинницької та тваринницької продукції, в галузі сільського господарства, в харчовій та фармацевтичній промисловості, в сфері охорони здоров’я і навколишнього природного середовища.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/biotechnologia