Біологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

один з наступних: біологія, хімія, фізика з астрономією або фізика, географія, математика

Додатковий конкурсний предмет:

іноземна мова

Додатковий критерій:

польська (або рідна) мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники мають кваліфікації, що забезпечують роботу в організаціях, які займаються охороною природи, навколишнього середовища; в галузі харчової, фармацевтичної промисловості; органах державного управління. Вони підготовлені до роботи в науково-дослідних лабораторіях, у лабораторіях в області первинної аналітики та фундаментальних науково-дослідних робіт з використанням біологічного матеріалу.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/biologia