Команда з просування колегіуму

Інститут медичних наук

dr Marek Biesiadecki - медицина

dr hab. n. med. Marta Kopańska - медицина

dr Aleksandra Pusz Sapa - електрокардіологія

mgr inż. Anna Pałka - медична аналітика

dr hab.David Aebisher, prof.UR - English Division

Інститут наук про здоров'я

dr Monika Bal-Bocheńska - фізіотерапія

dr Joanna Błajda - акушерство

dr Justyna Kosydar-Bochenek - невідкладна медична допомога

dr Beata Penar-Zadarko - медсестринство

mgr Kacper Helma - дієтологія

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka - громадська охорона здоров'я

Інститут фізичної культури

dr Jarosław Herbert - Фізичне виховання, туризм та рекреація