Візуальні мистецтва

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Критерій обов’язковий:

Підставою для прийому на навчання є поданий комплект необхідних документів і результати, здобуті вступником під час вступного випробування, що підтверджують його придатність до обраного напряму навчання.

Вступне випробування, що перевіряє придатність до обраного напряму навчання:

  • рисунок (постать)
  • за вибором: живопис (нежива природа) або різьба (голова)
  • композиційно-дизайнерське завдання

Додатковий критерій:

іноземна мова

Компетенції вступника:

вступник повинен володіти базовими знаннями в галузі загальноосвітньої та гуманітарної освіти. Вступник має усвідомлювати вплив художніх засобів вираження, оперувати майстерністю малювання і живопису, вміти створювати художні композиції на елементарному рівні, володіти знаннями іноземної мови на рівні В1-В2+.

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники підготовлені до творчої професійної діяльності в установах культури і мистецтва, ЗМІ, рекламних і маркетингових агентствах.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/sztuki-wizualne