Графіка

безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра,

стаціонарна (денна) форма навчання

Критерій обов’язковий:

Підставою для прийому на навчання є поданий комплект необхідних документів і результати, здобуті вступником під час вступного випробування, що підтверджують його придатність до вибраного напряму навчання.

Вступне випробування:

  • рисунок (постать)
  • живопис (нежива природа)
  • композиційно-дизайнерське завдання

Додатковий критерій:

іноземна мова

Ключові компетенції вступника:

Вступник повинен володіти базовими знаннями в галузі загальноосвітньої та гуманітарної освіти. Вступник має усвідомлювати вплив художніх засобів вираження, оперувати майстерністю малювання і живопису на елементарному рівні, володіти знаннями іноземної мови на рівні В1-В2+.

Випускник напряму навчання «Графіка» може працевлаштуватися в графічних агентствах, закладах з надання фотопослуг, рекламних і маркетингових агентствах, поліграфічних підприємствах, видавництвах, художніх галереях, кіно- і телевізійних студіях і компаніях галузі інформаційних технологій і інтернету, підприємствах зі створення комп’ютерних ігор та програмування, проектних організаціях, закладах культури.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/grafika