Польська філологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

Додатковий критерій:

сучасна іноземна мова

Спеціальність: редакторська

Спеціалізація: викладацька

Вступники, які після першого семестру виберуть польську філологію з викладацькою спеціалізацією, додатково отримують дозвіл на навчання польської мови в початковій школі.

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

В залежності від обраного модулю спеціалізації, випускники підготовлені до освітянської роботи у сфері викладання польської мови в початковій школі (викладацька спеціальність); до викладання польської мови і проведення занять щодо логопедичної діагностики і терапії (польська філологія з логопедією); до виконання професійної діяльності у сфері функціонування ЗМІ і публічної комунікації, у рекламних та маркетингових фірмах (спеціалізація – журналістика); до праці у видавництвах різного типу ЗМІ (спеціальність редакційна); до роботи в офісах публічної адміністрації (адміністраціях міст, гмін, у школах) або фірмах різного типу (офісна спеціальність).

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/filologia-polska