Російська філологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

іноземна мова

Додатковий конкурсний предмет:

іноземна мова

Додатковий критерій:

додатковий предмет (з гуманітарних) за вибором вступника

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники мають право на працевлаштування на посаді вчителя російської/ англійської мови в дитячому садку і початковій школі. Вони можуть виконувати роботу в неосвітянських установах, що співробітничають з російсько- та англомовними підприємствами, в секторі надання послуг, де вимагається високий рівень володіння російською мовою.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/filologia-rosyjska