Германська (німецька) філологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Спеціалізація:

  • викладацька на просунутому рівні
  • перекладацька на просунутому рівні

Обов’язковий конкурсний предмет:

німецька мова

Додатковий конкурсний предмет:

сучасна іноземна мова

Додатковий критерій:

польська (або рідна) мова

Випускники підготовлені до викладацької діяльності з німецької мови у дитячому садку та початковій школі (викладацька спеціалізація). Вони можуть працювати на посаді перекладача в організаціях, що співробітничають з німецькомовними країнами (перекладацька спеціалізація).

Спеціалізації:

-викладацька з вивченням німецької мови з нуля

-перекладацька  з вивченням німецької мови з нуля

Обов’язковий конкурсний предмет:

сучасна іноземна мова інша ніж німецька

Додатковий конкурсний предмет:

сучасна іноземна мова інша ніж німецька,

Додатковий критерій:

польська (або рідна) мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники підготовлені до викладацької діяльності з німецької мови у дитячому садку та початковій школі (викладацька спеціалізація). Вони можуть працювати на посаді перекладача в організаціях, що співробітничають з німецькомовними країнами (перекладацька спеціалізація).

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/filologia-germanska