Історія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

 

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

Додатковий конкурсний предмет:

один з наступних за вибором вступника: історія, суспільствознавство, географія

Додатковий критерій:

сучасна іноземна мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Фахові компетенції, одержані під час навчання, створюють випускникам великі можливості працевлаштування, в тому числі в освітянських організаціях, державних і приватних архівах, музеях, державних установах і органах місцевого самоврядування.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/historia