Художня освіта в галузі музичного мистецтва

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

Результати двох навчальних предметів з найвищими балами

Вступне випробування:

слухових, голосових, мануальних здібностей, гра на музичному інструменті. Вступник повинен в строк, не пізніше ніж за тиждень до дати випробування, повідомити Приймальну комісію щодо назв обраних творів із творчості З.Носковського «Чотири пори року». Список вступників, рекомендованих до зарахування, визначається на підставі отриманих конкурсних  балів (від найвищого) до вичерпання ліміту місць.

Додатковий критерій:

сума балів вступника з документів, що дають право на вступ до закладу вищої освіти.

Випускники знайдуть роботу в системі шкільної та початкової мистецької освіти, дитячих садках, позашкільних закладах, в установах культури, в діяльності у сфері аматорського мистецтва.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/edukacja-artystyczna-w-zakresie