Міжкультурна комунікація

І рівень вищої освіти (бакалаврський),  стаціонарна (денна) форма навчання

Прийом на навчання здійснюється на підставі конкурсу балів вступника з документів, що дають право на вступ до закладу вищої освіти.

. Приймаються до уваги результати обов’язкових навчальних предметів.

Додатковий критерій:

іноземна мова за вибором вступника

Примітка:

Вимоги прийому на навчання включають знання польської мови, культури та суспільствознавства на рівні повної загальної середньої освіти, а також володіння іноземною мовою на рівні не менше В1.

Випускник володіє знаннями, необхідними для розуміння комунікаційних процесів в корпоративних структурах на міжнародному рівні, для ідентифікації комунікативних бар’єрів у багатокультурному суспільстві.

Випускник одержує уміння для виконання різних професійних завдань у сфері соціальної комунікації – в суспільних відносинах та рекламі. Одержання вищої освіти І рівня дозволяє випускнику здійснювати професійну діяльність в міжнародних компаніях, урядових органах державного управління, неурядових організаціях і фондах, працюючих у сфері міграції та надання притулку, в області співробітництва з клієнтами, формування внутрішніх комунікацій організації, формування інформаційної політики. Випускник також може працювати в установах, які займаються іммігрантами, наприклад, на посаді фахівця з міжкультурної комунікації та інтеграції іноземців.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/komunikacja-miedzykulturowa