Філософія

І рівень вищої освіти (бакалаврський), ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна)  форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

Прийом на навчання здійснюється на підставі конкурсу балів вступника з документів, що дають право на вступ до закладу вищої освіти.

Рішення про зарахування на 1 курс навчання приймається на підставі рейтингового списку вступників.

Додатковий критерій:

іноземна мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Під час навчання випускники готуються  до роботи в культурних, освітянських і опікунських установах, а також до проведення політичної діяльності в центрах масової інформації.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/filozofia