Музеологія

І рівень вищої освіти (бакалаврський),  

ІІ рівень вищої освіти (магістерський),

стаціонарна (денна) форма навчання

Обов’язковий конкурсний предмет:

польська (або рідна) мова

Додатковий конкурсний предмет:

історія або історія мистецтва

Додатковий критерій:

сучасна іноземна мова

Існує можливість продовження навчання на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти

Випускники здобувають кваліфікацію, необхідну для роботи в структурі музеїв різних профілів.

більш докладна інформація:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/muzeologia