Правила складання екзамену з польської мови як іноземної для вступників із-за кордону

Правила складання екзамену з польської мови як іноземної для вступників із-за кордону

 

 • 1

Вступники, які планують навчання у Жешувському університеті польською мовою, зобов’язані документально підтвердити володіння польською мовою на рівні В 2.

Документи, що засвідчують володіння польською мовою, визнані Центральною приймальною комісією Жешувського університету:

 • свідоцтво про закінчення річного підготовчого курсу до навчання у закладі вищої освіти польською мовою, видане установами, затвердженими Міністерством науки і вищої освіти (наприклад, свідоцтво про закінчення річного підготовчого курсу для стипендіатів Національного агентства з питань академічного обміну NAWA);
 • сертифікат, що підтверджує володіння польською мовою на рівні В 2 або вищим, виданий Державною комісією у справах підтвердження знання польської мови як іноземної (докладніше: http://certyfikatpolski.pl/). Сертифікаційний екзамен можна скласти у Жешувському університеті – в Інституті полоністики і журналістики (більш докладну інформацію знайдете на веб-сайті інституту: http://ipid.ur.edu.pl/egzamin_certyfikatowy_jpjo.php );
 • свідоцтво, диплом або інший документ, що підтверджує отримання повної загальної середньої освіти за кордоном у школі, в якій відбувалися заняття польською мовою;
 • свідоцтво про складання екзамену, що підтверджує рівень володіння польською мовою вступника з-за кордону.

У разі, якщо вступник не може представити документи, зазначені вище у п. a, б та в, то він зобов’язаний скласти екзамен на підтвердження рівня володіння польською мовою (далі в тексті ЕКЗАМЕН).

 • 2

Загальна інформація про екзамен

 1. Екзамен проводить Полонійний центр Жешувського університету за узгодженням з Відділом з набору та кар’єри студентів.
 2. Від вступників, які складають екзамен, вимагаються знання польської мови на рівні не нижче В 2. Докладний опис вимог до умінь і навичок розміщено на веб-сайті Полонійного центру Жешувського університету. Крім цього, там також знаходяться прикладові зразки тестів, щоб вступник мав можливість ознайомитися з екзаменаційним матеріалом.
 3. Строки проведення екзамену встановлює Проректор зі справ студентських та навчання. Оголошення щодо термінів проведення екзаменів публікуються на веб-сторінці Жешувського університету (у закладці «Вступник») та на веб-сторінці Полонійного центру  Жешувського університету.
 4. Екзамен проводиться у Жешувському університеті, більш докладна інформація щодо місця проведення екзамену публікується на веб-сторінці Полонійного центру Жешувського університету.
 5. Екзамен організовує і проводить Комісія, призначена директором Полонійного центру Жешувського університету. До складу комісії входять викладачі Полонійного центру та викладачі, які мають досвід у навчанні польської мови як іноземної.
 • 3

Проведення екзамену

 1. Перед початком екзамену вступники представляють комісії документи, що посвідчують їх особу.
 2. Екзамен складається з двох частин: письмової та усної. Час, відведений для письмової частини, становить 120 хвилин. Після письмової частини екзамену проводиться усна частина екзамену, яка триває 20 хвилин.
 3. Під час екзамену кандидати зобов'язані самостійно виконувати завдання.
 4. Вступники не можуть використовувати електронні пристрої, під час екзамену ці пристрої повинні бути вимкнуті.
 5. Виявлення несамостійного виконання екзамену призведе до переривання екзамену і анулювання його результатів. У такому разі вступник може приступити до складання екзамену у наступний термін.
 6. Умовою складання екзамену є отримання 50 % балів за виконані завдання.
 7. Вступник, який не склав екзамен, має можливість приступити до складання екзамену у наступний термін.
 8. Результати екзамену оголошуються після перевірки всіх письмових завдань.
 9. Екзаменаційна комісія надає інформацію про складені екзамени до Центральної приймальної комісії.
 10. Особа, яка складала екзамен, має можливість переглянути свої екзаменаційні матеріали у секретаріаті Центру Полонії.
 11. Вступники, які отримали понад 70% балів, звільняються від участі в обов’язкових заняттях з польської мови як іноземної для студентів-іноземців Жешувського університету.