Вимоги щодо рівня володіння польською мовою для вступників із-за кордону

Вимоги щодо рівня володіння польською мовою для вступників із-за кордону

  1. Загальні вимоги.

Особа розуміє значення основних ідей повідомлення, поданого польською мовою у чітких стандартних висловлюваннях, що стосується відомих йому справ і подій, характерних у навчанні, організації дозвілля і т.ін. Може впоратися з більшістю типових комунікативних ситуацій. Укладає прості послідовні усні та писемні тексти на теми, що цікавлять його, або йому відомі. Може описувати свій досвід, події та плани.

  1. Вимоги до окремих компетентностей.

Розуміння

 

Говоріння

 

Письмо

Аудіювання

Читання

Взаємодія

Продукування мовлення

 

Розуміє основні ідеї, що висловленні у простих стандартних мовних формах на відомі йому теми: у будинку, навчання, дозвілля. 

Розуміє головні аспекти радіо- і телепрограм на теми, що цікавлять його, якщо ця інформація подається чітко та у повільному темпі.

 

Розуміє тексти, що, головним чином, складаються з найчастіше уживаних слів, які відносяться до повсякденного життя або професійної лексики.

Розуміє опис подій та почуттів, що містяться у приватному листуванні.

Володіє знаннями мови на рівні, достатньому для спілкування у більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожування Польщею.

Без попередньої підготовки може приєднатися до розмови на теми  повсякденного життя. Може повторити чиєсь висловлювання, щоб підтвердити взаєморозуміння.

Може поєднати прості, короткі, чіткі елементи у послідовне висловлювання з метою опису переживань та подій, надій, мрій та амбіцій.

Коротко обґрунтовує та пояснює власні погляди і плани.

Розповідає перебіг подій у книгах або фільмах, описуючи власні реакції та враження.

Укладає та пише прості тексти на відомі йому теми, або пов’язані з його інтересами. Може писати приватні листи, описуючи свої переживання та враження.