Стипендіальні програми

Стипендіальні програми


1. СПЕЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Спеціальну стипендію для осіб з обмеженими фізичними можливостями може отримати студент, який підтвердить інвалідність певним документом відповідного компетентного органу. Спеціальна стипендія особам з обмеженими фізичними можливостями призначається студенту незалежно від розміру доходу його сім’ї.


2. СТИПЕНДІЯ РЕКТОРА ДЛЯ НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ

Стипендію Ректора для найкращих студентів можуть отримати не більше 10% всіх студентів даного напряму навчання, а у разі, коли кількість студентів за даним напрямом є меншою, ніж 10, стипендія Ректора для найкращих студентів може бути призначена одному студенту.

На стипендію Ректора для найкращих студентів може претендувати студент, який:

- є студентом І року навчання І освітнього ступеня або безперервної магістратури та відповідає таким критеріям: був прийнятий на навчання до Університету в рік здачі екзамену на атестат зрілості та є лауреатом міжнародної олімпіади або
лауреатом чи фіналістом предметної олімпіади національного рівня, про які йдеться в освітніх законодавчих актах;

або
- є студентом принаймні ІІ року навчання І освітнього ступеня, ІІ освітнього ступеня або безперервної магістратури, або І року навчання ІІ освітнього ступеня (за умови, що почав навчатися протягом року від закінчення навчання за І освітнім ступнем, тобто в наступні 365 днів) і під час сесії в останнім навчальним році одержав високий середній бал на екзаменах або має наукові, художні досягнення, високі спортивні результати на міжнародному або національному рівні.

Під час розгляду клопотання використовується метод балів. Докладні правила розгляду заяви і методики бального оцінювання досягнень щодо призначення стипендії Ректора найкращим студентам визначено в додатку 10 до Регламенту.

 

3. СТИПЕНДІЯ МІНІСТРА ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ

Стипендія міністра за видатні досягнення призначається студентам з бюджетних коштів щодо матеріальної допомоги студентам і
регулюється окремими положеннями.