Правила призначення соціальних стипендій у 2024/2025 навчальному році

Порядок подання заяв на отримання пільг у 2024/2025 навчальному році

 

 

СТУДЕНТИ 1-го курсу

 1. Заяви на отримання стипендій та матеріальної допомоги у 2024/2025 навчальному році можна подавати після отримання інформації про зарахування, бажано в період з 09.09.2024 р. по 5.10.2024 р. (серпень - канікулярний період)
 2. Інформацію про соціальні стипендії, матеріальну допомогу та стипендії для осіб з обмеженими можливостями здоров’я, а також про подання заяв можна отримати в деканатах відповідних Колегіумів гуманітарних, природничих, медичних і соціальних наук – відповідно до обраного напряму підготовки; детальна контактна інформація розміщена на веб-сайті Жешувського університету
 3. Інформацію про стипендію Ректора Жешувського університету та стипендію Міністра, а також про те, як подати заяву, можна отримати у Навчальному відділі в

Секції соціальних справ за адресою: 35-959 м. Жешув, вул. Рейтана 16 С, будинок університету А1, кабінет № 36, тел.  +48 17 872 10 25.

 

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

 

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ – підставою для призначення соціальної стипендії є скрутне матеріальне становище студента, яке визначається розміром щомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї студента.

 

На отримання соціальної стипендії може претендувати студент-іноземець Жешувського університету, який відповідає хоча б одній з наступних умов:

 

 1. громадянин держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір та члени його сім'ї, які проживають на території Республіки Польща - або громадянин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зазначений у статті 10(1)(b) або (d) Угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної енергії (Законодавчий вісник ЄС L 29 від 31.01.2020 р., с. 7, зі змінами 6)), а також члени його сім'ї, які проживають на території Республіки Польща

 

 • який є самозайнятою особою або працівником, про якого йдеться у Законі «Про в'їзд, перебування та виїзд з території Республіки Польща громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їхніх сімей» від 14 липня 2006 р. в ст. 2 п. 5 і 7 (Законодавчий вісник від 2021 р., позиція 1697),
 • який зберігає право на перебування у випадках, зазначених у ст. 17 вищевказаного Закону,
 • який має право на постійне перебування.

 

 1. особа, яка отримала дозвіл на постійне проживання або є довгостроковим резидентом Європейського Союзу

 

 1. особа, яка отримала дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, зазначеними в Законі «Про іноземців» від 12 грудня 2013 р. у ст. 159 п. 1 або ст. 186 п. 1 пп. 3 або 4 (Законодавчий вісник за 2021 р., позиція 2354 і за 2022 р., позиція 91)

 

 1. особа має статус біженця, наданий в Республіці Польща, або користується тимчасовим захистом або додатковим захистом на території Республіки Польща

 

 1. власник сертифікату, , про який йдеться у Законі «Про польську мову» від 7 жовтня 1999 р. в ст. 11а п. 2 (Законодавчий вісник за 2021 р., позиція 672), що підтверджує знання польської мови як іноземної щонайменше на рівні C1

 

 1. власник Карти Поляка або особа, яка отримала рішення про підтвердження польського походження

 

 1. чоловік або дружина, нащадок або предок громадянина Республіки Польща, що проживає на території Республіки Польща

 

 1. особа, яка отримала дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, зазначеними в ст. 151 п. 1 або ст. 151b п. 1 Закону від 12 грудня 2013 року «Про іноземців», або який перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з використанням короткострокової мобільності науковця на умовах, зазначених у ст. 156b п. 1 цього закону, або який має національну візу з метою проведення наукових досліджень чи дослідницької роботи

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! - Зміни у правилах щодо надання пільг у зв'язку з триваючим збройним конфліктом на території України:

Якщо громадянин України легально прибув на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати, визначеної в розпорядженнях, виданих на підставі ст. 4 Закону «Про допомогу громадянам України», і заявляє про свій намір залишитися на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважається легальним до 30 червня 2024 року. Студент, який відповідає вищезазначеним критеріям, може подати заяву на отримання соціальної стипендії.

 

У разі, якщо немає можливості подати необхідні документи для отримання стипендії, передбачені Положенням про пільги для студентів – студент подає заяву про сімейну та матеріальну ситуацію – зразок заяви; разом із підтвердженням того, що він легально прибув на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року. - Підтвердженням є документ про присвоєння номера PESEL – UKR

 

 

Студент, який не відповідає критеріям визнання їхнього перебування легальним відповідно до вищевказаного закону, зобов'язані подати необхідні документи для отримання соціальної стипендії відповідно до Положення про пільги для студентів.

 

 • дохід, який дає право на отримання соціальної стипендії у 2024/2025 навчальному році, становить 1 570,5 злотих на одного члена сім'ї
 • дохід сім'ї визначається на основі доходу, отриманого в 2023 році
 • щоб отримати стипендію, необхідно подати заяву з проханням про призначення соціальної стипендії у зимовому семестрі, а потім – у літньому семестрі.

Студент може отримувати соціальну стипендію у підвищеному розмірі, якщо він відповідає хоча б одному з критеріїв:

 • перебуває на утриманні сім'ї, яка отримує підтримку від центру соціальної допомоги у вигляді постійної або періодичної допомоги
 • є сиротою у віці до 25 років
 • перебуває під опікою та піклуванням і не досягнув 25-річного віку

 

 • основні документи:

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИЗазначені додатки доступні в системі Віртуального університету та на веб-сайті Жешувського університету

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

 

Додаток 1

Заява про призначення соціальної стипендії

Інформація про членів сім'ї – необхідно обов'язково заповнити дані у заяві!!!

Членами сім'ї студента вважаються: студент, чоловік/дружина студента, батьки, юридичні опікуни або фактичні опікуни студента, утриманці осіб, зазначених у пунктах a-c, неповнолітні діти; діти до 26 років, які навчаються, а якщо вік 26 років припадає на останній рік навчання, то до їх закінчення; діти з обмеженими можливостями здоров'я незалежно від віку.

Довідка про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї (віком від 18 років), отримані у відповідному податковому році (наприклад, у 2024/2025 навчальному році за 2023 рік) – (наприклад, в Україні – довідка з Державної фіскальної служби)

Якщо студент або член його сім'ї проживав у Польщі в податковому році, що передував навчальному, – також довідка з Польської податкової інспекції!

У разі, якщо студент або батьки студента не перебували на обліку в установі, що відповідає Польській податковій службі, подається довідка про неподання податкової декларації або заява (додаток № 12), а також довідки про доходи від роботодавців або закладів соціальної допомоги.

Додаток 9-В

Заява/декларація кожного повнолітнього члена сім'ї про те, що він є самозайнятою особою

Додаток 9-С

Заява/декларація кожного повнолітнього члена сім'ї про те, що він/ вона отримали дохід, який не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у відповідному податковому році, тобто: наприклад, аліменти, дохід від фермерського господарства, робота за кордоном

Додаток 9-D

Заява/ декларація члена сім'ї, який у зазначеному податковому році мав дохід менше 12 місяців

Додаток 9-F

У разі, якщо дохід сім'ї не перевищує 600 злотих на місяць на одну особу – студент зобов'язаний додати довідку, яка підтверджує, що студент або члени його сім'ї отримують соціальну допомогу в рік подачі заяви. Якщо студент не надасть таку довідку – Комісія відмовляє в призначенні соціальної стипендії

Додаток 9-G

Заява/ декларація про інші джерела доходу (не поданих для призначення стипендії) у разі, якщо Ви не отримуєте соціальну допомогу

Свідоцтво про право власності студента або члена сім'ї на сільськогосподарське господарство разом з інформацією з відповідного управління про правила розрахунку доходу від цього господарства (разом із перекладом, зробленим присяжним перекладачем польської мови)

Рішення про розлучення у разі розлучення студента або батьків студента (разом із перекладом, виконаним присяжним перекладачем польської мови), оригінал документа – для перевірки; якщо документ вже подавався раніше, немає необхідності приносити його повторно, але слід повідомити про це співробітника під час подачі заяви

У разі, якщо член родини – безробітний, –довідка певного компетентного органу

Довідка про навчання у школі братів/ сестер віком до 26 років

Додаток №12

Довідка під притягнення до кримінальної відповідальності - дати пояснення, описати ситуацію, що виникла – не передбачена Положенням

У разі дітей-сиріт/напівсиріт – документи, що підтверджують смерть батьків, копія свідоцтва про смерть – у разі смерті одного або обох батьків (разом з перекладом, виконаним присяжним перекладачем польської мови); якщо документ вже подавався раніше – немає необхідності приносити його повторно, про що зазначено вище

Свідоцтво про народження, якщо про батька студента немає інформації (разом з перекладом, виконаним присяжним перекладачем польської мови); якщо документ вже подавався раніше, повторно його приносити не потрібно

У РАЗІ, ЯКЩО ВАШІ ДОКУМЕНТИ ОФОРМЛЕНО НЕ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ, НЕОБХІДНО ДОДАТИ ЇХНІЙ ПЕРЕКЛАД, ВИКОНАНИЙ ПРИСЯЖНИМ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ! (оригінал документа підлягає перевірці)

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇ МАЮТЬ БУТИ ОТРИМАНІ ДО ТЕРМІНУ ПРИЙОМУ ЗАЯВ, тобто до 1 вересня. На будь-які запитання з цього приводу можна отримати відповіді в деканатах телефоном або за вказаними електронними адресами (Контакт)

 

 

 

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я

 

Стипендія для осіб з обмеженими можливостями здоров'я може бути призначена студенту на підставі довідки, що підтверджує рішення компетентного органу:

 1. підтвердження ступеня інвалідності
 2. підтвердження того, що студента віднесено до групи осіб з обмеженими можливостями здоров'я
 3. довідка, видана лікарем Управління соціального страхування про повну непрацездатність, або нездатність до самостійного існування, або часткову непрацездатність

 

Зверніть увагу!!! згідно з інтерпретацією положень Закону, «медичний висновок або документ про інвалідність, виданий органом, що розглядає справи в іншій країні, не є підставою для призначення цієї стипендії»

 

 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

 

Матеріальна допомога може бути призначена студенту, який тимчасово перебуває у скрутній життєвій ситуації.

Матеріальна допомога може бути призначена студенту денної або заочної форми навчання, який тимчасово опинився у скрутній життєвій ситуації. Оскільки скрутна життєва ситуація потребує фінансової підтримки для її виправлення та покращення, це свідчить про те, що скрутна життєва ситуація повинна бути пов'язана зі складним матеріальним становищем, з фінансовими проблемами.

Матеріальна допомога є одноразовою і її розмір визначається стипендіальною комісією залежно від життєвої ситуації студента.

 

 

СТИПЕНДІЯ РЕКТОРА

 

Стипендія Ректора може бути призначена студенту, який навчається щонайменше на ІІ курсі І (бакалаврського), ІІ (магістерського) рівня вищої освіти або безперервного навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, який досяг видатних результатів у навчанні, наукових або мистецьких досягненнях, або спортивних досягненнях на змаганнях не нижче національного рівня, тобто кожен студент, який претендує на отримання стипендії Ректора, незалежно від його наукових, мистецьких або спортивних досягнень, повинен мати видатні результати у навчанні, зазначені в додатку № 7 до Положення.

 

Порядок призначення стипендії та матеріальної допомоги регулюється Положенням про пільги для студентів Жешувського університету (Положення)

 

Докладніше:

 

Додаток № 7 до Положення – Детальні правила оцінки заяв на отримання стипендії Ректора

Додаток № 8 до Положення – Правила визначення та обчислення доходів членів сім'ї студента

Додаток № 9 до Положення – Перелік документів, необхідних для призначення соціальної стипендії,  зразки довідок і заяв/декларацій