Матеріальна допомога

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ДЛЯ СТУДЕНТІВ – ІНОЗЕМЦІВ, ЩO НАВЧАЮТЬСЯ НА УМОВАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДЯН


У рамках матеріальної допомоги студент денної та заочної форм навчання може претендувати на отримання матеріальної допомоги таких видів:


1. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
Матеріальну допомогу може отримати студент, який внаслідок непередбачених життєвих обставин опинився у скрутному
матеріальному становищі.


Матеріальну допомогу може отримати студент, який внаслідок непередбачуваного життєвого випадку опинився у скрутній фінансовій ситуації.


У заяві про надання матеріальної допомоги студент повинен вказати, що знаходиться у важкій матеріальній ситуації внаслідок випадкової події (надзвичайної і непередбачуваної), зокрема: крадіжки, пожежі, повіни, важкої хвороби студента або члена сім’ї, смерті найближчого члена родини.

ПРОЦЕДУРА КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ


Матеріальна допомога призначається за заявою студента. Зразки заяв знаходяться в додатках до Регламенту, відповідно:


а) додаток 1 – заява про призначення соціальної стипендії,
б) додаток 2 – заява про призначення підвищеної соціальної стипендії,
в) додаток 3 – заява про призначення спеціальної стипендії особам з обмеженими фізичними можливостями,
г) додаток 4 – заява про надання матеріальної допомоги,
ґ) додаток 5 – заява про призначення стипендії Ректора для найкращих студентів І року навчання І освітнього ступеня і безперервної магістратури,
д) додаток 6 – заява про призначення стипендії Ректора для найкращих студентів ІІ року навчання і вище та студентам І року навчання ІІ освітнього ступеня,


Заяви, про які йдеться в п.1, студент зобов’язаний заповнити в електронній системі UCZELNIA 10 через інтернет-сервіс  Wrtualna Uczelnia, роздрукувати і подати разом з комплектом необхідної документації відповідно:


а) заяви про соціальні стипендії, підвищені соціальні стипендії, спеціальні стипендії особам з обмеженими фізичними можливостями, про матеріальну допомогу подавати в Деканати відповідних факультетів до Стипендіальних Студентських Комісій, що займаються матеріальною допомогою для студентів;
б) заяви про стипендії Ректора для найкращих студентів – подавати до Апеляційної Стипендіальної Комісії у Навчальному Відділі/ Секції Соціальних Справ Жешувського Університету;


Невиконання заяви в електронному вигляді виключає можливість подання заяви в паперовій формі.


Строки подання заяв про надання матеріальної допомоги (у паперовій формі):


а) для соціальних стипендій і спеціальних стипендій особам з обмеженими фізичними можливостями:


до 15 червня для студентів ІІ року навчання і вище,
до 15 лютого для студентів ІІ року навчання і вище,
для яких навчальний рік розпочався з літнього семестру даного навчального року,
дo 14 днів від дати отримання рішення про прийом
на навчання – для студентів, прийнятих на І рік навчання,


б) для стипендій Ректора найкращим студентам:
дo 5 жовтня,
дo 5 березня у випадку напрямів навчання, для яких навчальний рік починається з літнього семестру даного навчального року.

НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ-ІНОЗЕМЦЯМ


Про отримання матеріальної допомоги можуть  клопотати СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ, що навчаються за умовами, дійсними для навчання польського громадянина:


а) має дозвіл на постійне проживання на території Республіки Польща;
б) має статус біженця, що отримав на території Республіки Польща;
в) користується тимчасовим захистом на території Республіки Польща;
г) якому на території Республіки Польща надано дозвіл на перебування як довготермінового резидента Європейського Союзу;
ґ) якому на території Республіки Польща надано дозвіл на тимчасове проживання у звʼязку з обставиною, про яку йдеться в ст. 127, ст. 159 п. 1 або ст. 186 п. 1 пп. 3 або 4 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року («Законодавчий Вісник», пол. 1650);
д) якому на території Республіки Польща надано додаткового захисту;


Іноземці, які мають Карту перебування з позначкою «доступ до ринку праці» або Шенгенську візу, або національну візу, що  идані з метою виконання роботи на території Республіки Польща, та які навчаються у вищих навчальних закладах на платній основі, не мають права на отримання соціальної стипендії, спеціальної стипендії особам з обмеженими фізичними  ожливостями і матеріальної допомоги.


Володарі дійсної Карти Поляка, які навчаються за умовами, що стосуються польських громадян, мають право на клопотання щодо отримання матеріальної допомоги, визначеної в Регламенті.


Студенти-іноземці, про яких сказано вище, можуть претендувати на отримання матеріальної допомоги за правилами і на умовах, діючих для польських громадян, зобов’язані подати всі необхідні документи, зазначені в Регламенті, а також копію рішення про прийом на навчання до Жешувського університету (оригінал подається для перевірки).

 

2. СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Підставою для призначення соціальної стипендії є скрутне матеріальне становище студента, визначене розміром місячного чистого доходу, що припадає на одного члена його сім’ї. 

 

УВАГА !   ІНФОРМАЦІЯ  ! 

 

WNIOSEK

 

КОНТАКТИ