Медіа, візуальні та соціальні комунікації

Напрям підготовки – Медіа, візуальні та соціальні комунікації

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський), навчання англійською мовою

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Англійська мова

2

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Польська мова (для вступників-іноземців – рідна мова. У разі, якщо рідною мовою є англійська, то враховується інша іноземна мова)

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності « Медіа, візуальні та соціальні комунікації» Ви можете ознайомитися за посиланням