RODO

Інформаційна клаузула

 

Відповідно до статей 13 та 14 Регламенту (ЄС) № 2016/679 Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних» та про скасування Директиви № 95/46/ЄС (Законодавчий вісник ЄС №119/1 від 4 травня 2016 року), далі – «RODO», Жешувський університет інформує Вас про те, що:

 

 1. Адміністратором Ваших персональних даних є Жешувський університет за адресою: 35-959, м. Жешув, алея Рейтана, б. 16С, в особі Ректора університету.
 2. Адміністратор призначив Інспектора з охорони даних (IOD), який здійснює нагляд за правильністю обробки даних. З ним можна зв’язатися за допомогою електронної пошти за адресою: iod@ur.edu.pl.
 3. Персональні дані будуть оброблятися у рамках вступної кампанії та виконання Адміністратором інформаційних зобов’язань відповідно до Закону від 20 липня 2018 року «Про вищу освіту і науку» (Законодавчий вісник за 2022 рік, позиція 574 зі змінами), на підставі статті 6 (п.1, пп. b, c, e) Регламенту (ЄС) № 2016/679 Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних» та про скасування Директиви № 95/46/ЄС (RODO);
 4. Жешувський університет не має наміру передавати Ваші дані за межі Європейського економічного простору.
 5. Ви маєте право доступу до змісту Ваших персональних даних та право на їх виправлення, право вимагати видалення, обмеження обробки, право на перенесення даних, право заперечувати проти обробки Ваших даних, право відкликати свою згоду (якщо вона була надана) у будь-який час без пояснення причини, не впливаючи на законність обробки, здійсненої на основі згоди до її відкликання.
 6. Якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних Університетом порушує положення RODO, Ви маєте право подати скаргу Голові Управління захисту персональних даних.
 7. Ваші персональні дані не будуть передані іншим суб’єктам (адміністраторам), за винятком законодавчо уповноважених суб’єктів.
 8. Доступ до Ваших персональних даних можуть мати суб’єкти (обробники), яким Жешувський університет доручає здійснення певних дій, пов’язаних з обробкою персональних даних.
 9. Жешувський університет не використовує автоматизоване прийняття рішень щодо Вас, у тому числі профілювання.
 10. Надання Вами персональних даних є добровільним, однак їх ненадання не дозволить Вам здійснити юридичні дії, зазначені у 3 пункті.
 11. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду вступної кампанії, необхідного для здійснення конкурсного відбору, відповідно до графіка вступної кампанії та:
 • у разі, коли особи, які не були прийняті на навчання – протягом 6 місяців з дня закінчення вступної кампанії;
 • у разі, коли особи, які були прийняті на навчання – на період, необхідний для здійснення навчання або до моменту відкликання згоди, при цьому персональні дані в особовій справі студента зберігатимуться протягом 50 років.