Джаз і розважальна музика

Напрям підготовки – Джаз і розважальна музика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – практичний*

* у разі зміни профілю навчання на загальноосвітній, умови вступу не змінюються

 

1

Вимоги до рівня освіти вступника

Вступник повинен мати диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти І рівня. Оцінка перераховується у конкурсні бали наступним чином:

Конкурсні бали

дуже добре (5,0)

(в Україні - відмінно)          

5 балів

добре з плюсом (4,5), добре (4,0)

(в Україні - дуже добре)

4 бали

достатньо з плюсом (3,5), достатньо (3,0)

(в Україні - задовільно)  

3 бали

3

Вступний екзамен:

Спеціальність «Інструментальне виконання»: альт, труба, саксофон, флейта, тромбон, скрипка, гітара, бас-гітара, контрабас, фортепіано, ударні

Практичне випробування

Конкурсні бали

Перевірка слухових здібностей: розпізнавання і спів інтервалів, тризвуків, повторення мелодико-ритмічних сигналів, читання нот голосом

0-15 балів

Екзамен з гри на інструменті:

А) обов'язкова підготовка форми блюзу

Б) обов'язкова підготовка твору у повільному темпі-балади

В) обов'язкова підготовка будь-якого, третього твору стилістично відмінного, але у стилістиці джазу, ф'южн або спорідненого

0-70 балів

Фахова співбесіда

Конкурсні бали

Перевірка загальних знань у галузі музики (у тому числі джазової та розважальної музики)

0-10 балів

Примітки щодо екзамену з гри на інструменті:

1) всі презентації музичних творів повинні бути виконані у формі: тема+імпровізація+тема

2) обов'язкова підготовка будь-якого стилістично відмінного музичного   твору може трактуватися вступником як презентація власних фахових умінь і навичок та музичних уподобань

3) за умови гри на барабані, обов'язкова підготовка одного етюду зі збірника: Джон (Джек) С. Пратт – «14 сучасних конкурсних соло для малого барабана»

Спеціальність «Вокальне виконання»

Практичне випробування

Конкурсні бали

 

0-85 балів

Екзамен з вокалу:

А) обов’язкове виконання одного джазового стандарту, включеного у видавництві  Hal Leonard Corporation – «Real Books» або у формі блюзу

Б) обов'язкова підготовка музичного твору з текстом польською мовою

В) обов'язкова підготовка будь-якого, третього твору стилістично відмінного, але у стилістиці джазу, ф'южн або спорідненого

Г) обов'язкова підготовка чотирьох стандартних музичних творів:

-Lulaby of Birdland

-Just Friends

-Body and Soul

- Angel Eyes

Фахова співбесіда

Конкурсні бали

Перевірка загальних знань у галузі музики (у тому числі джазової та розважальної музики)

0-10 балів

Примітки щодо іспиту з вокалу:

1) всі презентації музичних творів повинні бути виконані у формі: тема+імпровізація+тема

2) обов'язкова підготовка будь-якого стилістично відмінного музичного твору може трактуватися вступником як презентація власних фахових умінь і навичок та музичних уподобань

3) обов'язкова підготовка чотирьох стандартних музичних творів - вибір і виконання виключно на прохання екзаменаційної комісії

4) університет не надає акомпаніатора, допускається можливість виконання з власним ритмічним поділом, акомпаніатором або з підготовленою музичною «підкладкою» у вигляді файлу «wave», «mp3» або компакт-диска хорошої якості. Вступник зобов'язаний, принаймні за тиждень до дати вступного іспиту, повідомити Приймальну комісію про те, яку форму виконання він обирає

5) вступник на спеціальність «Вокальне виконання» зобов’язаний надати актуальну довідку від фоніатра про відсутність протипоказань щодо професійного використання голосу

4

ПРИМІТКИ

Список вступників, прийнятих на І курс навчання визначається на підставі отриманих балів, починаючи з найвищого рейтингового місця і до вичерпання ліміту місць окремо для інструментальної та вокальної спеціальності.

Кількість вступників, прийнятих на окремі спеціальності, визначається Комісією у ході набору студентів.

Умовою вступу на навчання є отримання не менше 70 балів. З кожної складової частини вступного випробування вступник повинен отримати не менше 5 балів, в іншому випадку іспит вважається нескладеним. Максимальна кількість балів – 100.

 

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Джаз і розважальна музика» Ви можете ознайомитися за посиланням