ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 

  1. У разі пред'явлення документа, отриманого за кордоном і що дає право на навчання за ІІ рівнем вищої освіти (магістерського) , Центральна приймальна комісія Жешувського університету визначає в кожному конкретному випадку остаточну кількість конкурсних балів, які будуть враховані при вступі, за умови, що найвищий бал у даній системі оцінювання відповідатиме 50 конкурсним балам.

 

  1. При вступі на навчання за окремими напрямами підготовки для здобуття вищої освіти ІІ рівня (якщо у правилах прийому не передбачено інших умов вступу) оцінки за кваліфікаційну співбесіду перераховуються у конкурсні бали:

Оцінка за кваліфікаційну співбесіду

Конкурсні бали

дуже добре

(в Україні – відмінно) (5)

50 балів

добре з плюсом

(в Україні – дуже добре) (4+)

45 балів

добре (4)

40 балів

достатньо з плюсом

(в Україні – задовільно)  (3+)

35 балів

достатньо (3)

30 балів

  1. При вступі на навчання за окремими напрямами підготовки для здобуття вищої освіти ІІ рівня (якщо у правилах прийому не передбачено інших умов вступу)середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня перераховується у конкурсні бали:

 

Середня арифметична оцінок з диплома про здобуття вищої освіти І рівня

Конкурсні бали

5,0

50 балів

4,51 - 4,99

45 балів

4,0 – 4,50

40 балів

3,51  - 3,99

35 балів

3,0 – 3,50

30  балів

  1. При вступі на навчання за окремими напрямами підготовки для здобуття вищої освіти ІІ рівня (якщо у правилах прийому не передбачено інших умов вступу) підсумкова оцінка з диплома про здобуття вищої освіти І рівня перераховується у конкурсні бали (для вступників-іноземців, які мають диплом, що підтверджує здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) у закладі вищої освіти Республіки Польща):

 

Підсумкова оцінка з диплома

Конкурсні бали

диплом з відзнакою

60 балів

дуже добре

(в Україні – відмінно) (5)

50 балів

добре з плюсом

(в Україні – дуже добре) (4+)

45 балів

добре (4)

40 балів

достатньо з плюсом

(в Україні – задовільно)  (3+)

35 балів

достатньо (3)

30 балів