Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

Напрям підготовки – Відновлювальні джерела енергії та управління відходами

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: математика, фізика з астрономією або фізика, біологія, географія, хімія

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

Сучасна іноземна мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Відновлювальні джерела енергії та управління відходами» Ви можете ознайомитися за посиланням