Технологія харчових продуктів та харчування людини

Напрям підготовки – Технологія харчових продуктів та харчування людини

Рівень підготовки – І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика з астрономією або фізика, математика

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова або результати екзамену/ екзаменів, що підтверджують кваліфікацію:

«Технік харчування і гастрономічних услуг», «Технік-офіціант», «Технік переробки молока», «Технік харчової технології»

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

З освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника спеціальності «Технологія харчових продуктів та харчування людини» Ви можете ознайомитися за посиланням